دات نت نیوک
چهارشنبه، 3 بهمن 1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 1 از 559، موارد 1 تا 12 از 6704 مورد
قزوین جاده قديم آباد به سمت اراضي جمال آباد نصب پست هوایی 1397/11/04 11:0013:00
قزوین ناصرآباد-شهرک اميديه سرویس پست 1397/11/04 10:0012:00
آبیک ابيک خاکعلي روستاي خاکشان نصب جلوبر 1397/11/04 10:0012:00
قزوین/اقبالیه مشترکین جاده روستای فارسیان هرس درخت 1397/11/04 10:0012:00
تاکستان جاده اک احداث شبکه 1397/11/04 10:0012:00
قزوین/الموت روستای خسرود اصلاح شبکه 1397/11/04 10:0012:00
قزوین قزوين-ميدان گلها مجتمع مخابرات اصلاح شبکه 1397/11/04 09:0011:00
البرز البرز خيابان امير کبير سرویس پست 1397/11/04 09:0011:00
آوج سمت دانشگاه آزاد شهر آوج هرس درخت 1397/11/04 09:0010:00
محمدیه محمديه منطقه4 کلیه کوچه های کاج زوج وفرد تعویض فیدر 1397/11/04 09:0011:00
محمدیه محمدیه منطقه 5 کلیه کوچه های سرو ( فرد) هرس درخت 1397/11/04 09:0011:00
قزوین/الموت قزوين-رازميان- روستاي تاج دره احداث شبکه 1397/11/03 13:0015:00

طراحی سایت