پنجشنبه, 30 فروردین,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 1 از 431، موارد 1 تا 12 از 5162 مورد
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-روستاي حسين آباد-سمت امامزاده ابراهيم نبش کوچه عارف رفع حریم 1397/02/04 09:0011:00
محمدیه مهرگان ابتداي خيابان وليعصر کوچه گلستان 11 نظافت پست 1397/02/02 11:3013:30
تاکستان تاکستان اسفرورين جاده اک اصلاح شبکه 1397/02/02 11:0013:00
آبیک ابيک روستاي حاج تپه و زاغه و چند دامداري جابجایی پایه 1397/02/02 11:0013:00
قزوین گردنه کوهين جلوي رستوران 555 جابجایی شبکه 1397/02/02 09:3011:30
قزوین خيابان شهيد بابايي - قسمتي از کوچه 27 اصلاح شبکه 1397/02/02 09:0011:00
محمدیه مهرگان ابتداي خيابان وليعصر کوچه گلستان 10 نظافت پست 1397/02/02 09:0011:00
قزوین قزوين , پونک فردوس ششم بحر بلوار امير کبير به سمت ميدان نور جابجایی شبکه 1397/02/02 09:0011:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-روستاي آراسنج بالا جابجایی پایه 1397/02/02 09:0011:00
قزوین شهرک مينودر مالکانه کوچه هاي سهند اصلاح جمپر 1397/02/01 11:3012:30
محمدیه مهرگان ابتداي بلوار وليعصر کوچه گلستان 7 سرویس پست 1397/02/01 11:3013:30
آبیک ابيک روستاي زرجه بستان جابجایی شبکه 1397/02/01 11:0013:00

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال