پنجشنبه, 31 خرداد,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 10 از 464، موارد 109 تا 120 از 5568 مورد
آوج قزوين - شهرستان آوج - بخش آبگرم - روستاي ساغران سفلي جابجایی شبکه 1397/03/17 10:0012:00
البرز البرز روستاي پير يوسفيان رفع حریم 1397/03/17 09:3010:30
البرز البرز روستاي پير يوسفيان جابجایی شبکه 1397/03/17 09:3010:30
البرز البرز-روستايي گمال اباد-بسمت حسن اباد جابه جایی شبکه 1397/03/17 09:3011:30
قزوین جاده امين موکت جنب مجتمع دامداران احداث پست هوایی 1397/03/17 09:3011:30
البرز البرز روستاي پير يوسفيان رفع حریم 1397/03/17 09:3010:30
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-روستاي خونان-خيابان بوستان4 احداث شبکه 1397/03/17 09:0011:00
البرز الوند خيابان شهرداري سرویس و نظافت پست 1397/03/17 09:0011:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-بخش شال-شهرک مدرس-خيابان امام حسين جابه جایی شبکه 1397/03/17 09:0011:00
قزوین کوثر خ ميعاد جنوبي ک شهامت 5 رفع حریم 1397/03/17 09:0011:00
البرز الوند روستاي کمال اباد وکوچار جابه جایی شبکه 1397/03/17 00:0002:00
تاکستان تاکستان روستاي ديال اباد جابه جایی شبکه 1397/03/15 10:0012:00

طراحی سایت