شنبه, 31 شهریور,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 10 از 490، موارد 109 تا 120 از 5873 مورد
قزوین/اقبالیه جاده فارسيان بعد از درب خروجي بهشت فاطميه سمت چپ چاه آب صفاري تقویت ترانس 1397/06/14 09:0011:00
البرز الوند خيابان امام موسي کاظم سرویس پست هوایی 1397/06/14 09:0011:00
البرز نصرت اباد خيابان جهاد احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/06/14 08:3010:30
تاکستان تاکستان جاده قزوين بعد از پمپ بنزين کهک رفع حریم 1397/06/13 13:0015:00
البرز کمال اباد خيابان جانبازان اصلاحات 1397/06/13 11:0013:00
تاکستان تاکستان خيابان شهيد عبادي سمت ميدان بسيج اصلاحات 1397/06/13 11:0013:00
قزوین/الموت جاده رازميان روستاي سپوهين جابجایی شبکه 1397/06/13 09:3011:30
البرز روستاي کمال اباد اصلاحات 1397/06/13 09:0011:00
تاکستان تاکستان خيابان معلم تديشه3 اصلاحات 1397/06/13 09:0011:00
قزوین روستاي رزجرد انتهاي روستا جابجایی شبکه 1397/06/13 09:0011:00
محمدیه محمديه منطقه 2 کوچه 25 پلاک1 رفع حریم 1397/06/13 09:0011:00
البرز نصرت اباد خيابان جهاد اصلاحات 1397/06/13 08:3010:30

طراحی سایت