پنجشنبه, 31 خرداد,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 11 از 464، موارد 121 تا 132 از 5568 مورد
تاکستان تاکستان خرمدشت روستاي طرويزک جابجایی شبکه 1397/03/14 10:0012:00
قزوین لياي جديد بلوار بهشتي کوچ انديشه نو احداث پست هوایی 1397/03/14 09:3011:30
بوئین‌زهرا بويين زهرا - بخش ارداق-نرسيده به چهار راه شاهين تپه نصب تیر و ترانس 1397/03/13 11:0013:00
تاکستان تاکستان خرمدشت روستاي طرويزک جابجایی شبکه 1397/03/13 10:0012:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-روستاي مشکين تپه-خيابان بعثت جابجایی شبکه 1397/03/13 09:0011:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-پست عمومي بعثت-خيابان بعثت و بلوار طالقاني تعویض ارتباط و تعمیر ترانس 1397/03/13 09:0011:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - روستاي مشانه جابجایی شبکه 1397/03/12 10:0012:00
البرز روستای کمال آباد و روستای حسن آباد نصب تیر زیر خط 1397/03/12 09:3011:30
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-بعد از روستاي حاجي آباد-سمت معدن لک تعویض مقره 1397/03/12 09:0011:00
بوئین‌زهرا بوئين زهر-بخش شال-روستاي سخص آباد-خيابان منبع آب جابجایی شبکه 1397/03/12 09:0011:00
تاکستان تاکستان خيابان سيد جمالدين کوچه صبور نصب جلوبر 1397/03/11 11:0013:00
آبیک ابيک روستاهاي شهراباد-شهرستان-نودوز-ماماجين-گلزور-موراباد و چاههاي اب جابجایی سکسیونر گازی 1397/03/11 10:0012:00

طراحی سایت