شنبه, 31 شهریور,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 11 از 490، موارد 121 تا 132 از 5873 مورد
بوئین‌زهرا بويين زهرا- روستاي ولي آباد -روبروي مدرسه برکناری پایه 1397/06/12 12:0012:30
قزوین جنب بيمارستان قدس اصلاح ارتباط 1397/06/12 09:0010:00
قزوین کوچه هاي بطرف پارک سنگي -حبيب ابن مظاهر -پارس شمالي بازکردن سکسیونر 1397/06/12 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا- نرسيده به محمد آباد- ابتداي جاده شيشه قلعه اصلاح پایه و نصب مهاری 1397/06/11 11:0012:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - روستاي ارتش آباد - کوچه شهيد نوروزي جابه جایی شبکه و رفع حریم 1397/06/11 10:0012:00
قزوین خ مسلم ابن عقيل -مجتمع اباتان 1 الي 4 مجتمع کاشي پارس و خ زرآبادي بازکردن سکسیونر 1397/06/11 09:3011:30
محمدیه جاده قديم نرسيده به پاسگاه شريف اباد لاين کند رو -کوچه صنعتگران -پاسگاه شريف اباد - خيابان صياد شيرازي کوچه هاي قائم جابه جایی شبکه 1397/06/11 09:3011:30
بوئین‌زهرا دانسفهان -بلوار شهداي جنوبي -خيابان حافظ اصلاح ارتباط 1397/06/11 09:0011:00
قزوین پير حصار جابه جایی پایه فشارضعیف 1397/06/11 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا-جاده قزوين - ابتداي جاده پاکنام اصلاح پایه و نصب مهاری 1397/06/11 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا-روستاي خونان-خيابان شهيد ميرزايي جابه جایی پایه فشارضعیف 1397/06/11 09:0011:00
قزوین بالاتر از ميدان مادر و شهرک بهارستان احداث شبکه 1397/06/11 09:0011:00

طراحی سایت