ﺳﻪشنبه, 26 دی,1396
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 2 از 381، موارد 13 تا 24 از 4563 مورد
تاکستان تاکستان خيابان کافي تعمیرات شبکه و نصب برقگیر با خط گرم 1396/10/28 09:0011:00
تاکستان تاکستان خيابان خيام رفع حریم 1396/10/28 09:0011:00
قزوین خ انصاري جنب پارکينگ بازار تعمیرات شبکه 1396/10/28 09:0011:00
قزوین محمد اباد نمونه کوچه هاي يادگار امام جابجائی شبکه و رفع حریم 1396/10/28 09:0011:00
قزوین بلوار ميرزا کوچک خان-پست زميني دروازه رشت سرویس و تعمیر سکسیونر 1396/10/28 08:3010:30
قزوین لوازم 3کوچه هاي يادگار رفع حریم 1396/10/28 08:3010:30
البرز البرز خيابان زکرياي رازي مانور و تعدیل بار 1396/10/27 12:0013:30
آبیک ابيک روستاي گلزور احداث شبکه 1396/10/27 11:0013:00
آبیک ابيک روستاهاي زياران-ميانکوه-قاضي کلايه -صمغ اباد-خوزنان- ابراهيم اباد- اقچري- اميرنان - کذلک.پادگان ابيک نصب ریکلوزر پست زمینی 1396/10/27 10:3012:30
البرز الوند روستاي پير يوسغيان خيابان اصلي جابجایی شبکه 1396/10/27 10:0012:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا -بخش شال -جاده کوره ملي - سمت کوره حسيني تعویض تیر 1396/10/27 10:0012:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا -بخش شال -کوره ملي- سمت کوره ابراهيمي احداث شبکه 1396/10/27 10:0012:00

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال