شنبه, 04 فروردین,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 2 از 421، موارد 13 تا 24 از 5041 مورد
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-روستاي شهرستانک-فرعي آشاميدني روستا جابجایی پایه 1396/12/27 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا - شهرک صنعتي آراسنج خيابان ساينا نصب ترانس 1396/12/25 11:0013:00
آوج قزوين - شهرستانئ آوج - شهرک صنعتي آوج - بالاتر از ميدان شهرک رفع حریم 1396/12/25 10:0012:00
البرز البرز خيابان شيخ بهايي جنوبي جابجایی ارتباط سرکابل 1396/12/25 10:0011:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - روستاي کلنجين جابجایی شبکه 1396/12/25 10:0012:00
البرز الوند بلوار ولايت بستن ارتباط 1396/12/25 10:0012:00
قزوین پمپ بنزين آفتاب درخشان-فاز 3 لوازم خانگي-مجتمع سنگ فروشان احداث شبکه 1396/12/25 10:0012:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-روستاي آراسنج بالا-کوچه شبنم رفع حریم 1396/12/25 09:0011:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-شهرک صنعتي آراسنج-خيابان زنبق جابجایی پایه 1396/12/25 09:0010:00
قزوین ميدان شهيد بابايي -جلوي گاراژ طهماسبي احداث شبکه 1396/12/25 09:0011:00
قزوین ميدان شهيد بابايي -روبروي گاراژ طهماسبي احداث شبکه 1396/12/25 09:0011:00
آوج قزوين - شهرستان آوج -مسير روستاي محمود آباد تعویض سیم 1396/12/24 09:3011:30

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال