شنبه, 04 فروردین,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 3 از 421، موارد 25 تا 36 از 5041 مورد
البرز شهرک نصرت اباد خيابن درويشي تعویض تیر 1396/12/24 09:3011:30
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-روستاي شهرستانک-فرعي اشاميدني روستا جابجایی پایه 1396/12/24 09:0011:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-روستاي خالدينک جابجایی پایه 1396/12/24 09:0011:00
تاکستان تاکستان خيابان دکتر حسابي 22بهمن شمالي نصب جلوبر 1396/12/24 09:0011:00
قزوین حسم اباد ته سمت خ بهار نصب جلوبر 1396/12/24 09:0011:00
قزوین جنب کانال آب مادر روبروي شهرک عارف نصب سکسیونر 1396/12/24 09:0011:00
قزوین چهارراه نظام وفا کوچه ياسمن رفع حریم 1396/12/24 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا- بخش شال- اراضي شال سمت چاه شماره 5 اصلاحات 1396/12/23 11:0013:00
قزوین مهديه خ ابوريحان بيروني نپش بهار 16 تعمیرات 1396/12/23 10:3012:30
قزوین رجايي دشت تعمیرات 1396/12/23 10:0012:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - منطقه کلنجين - روستاي فارسي اوغلان اصلاحات 1396/12/23 10:0012:00
تاکستان تاکستان روستاي نيکوييه سکسيونر هوايي جديد نصب شده به جاي کات اوت هاي زمين فوتبال اصلاحات 1396/12/23 10:0012:00

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال