پنجشنبه, 31 خرداد,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 3 از 464، موارد 25 تا 36 از 5568 مورد
محمدیه شريف اباد خيابان وليعصر کوچه هاي شاهد اصلاحات 1397/03/30 09:0011:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - منطقه حصار وليعصر - روستاي قلعه جابجایی شبکه 1397/03/29 10:0012:00
البرز البرز-حکمت 14ابتداي شهرک نصرت اباد نصب لوازم اندازه گیری(کنتور) 1397/03/29 09:3011:30
البرز خيابان 15 خرداد خيابان استقلال 14 رفع حریم 1397/03/29 09:3011:30
قزوین روستاي خرمن سوخته جابجایی شبکه 1397/03/29 09:3011:30
قزوین روستاهاي: جاده بشر و بشر و رامشان و احمدآباد و شنازند و سنجانک نصب ترانس 1397/03/29 09:3011:30
قزوین روستاي خرمن سوخته جابجایی شبکه 1397/03/29 09:3011:30
آبیک ابيک چاههاي کشاورزي قشلاق و زياران و جاده هزار جلفا نصب ترانس 1397/03/29 09:0011:00
قزوین شينقر به سمت خيابان آزادگان نصب جلوبر 1397/03/29 09:0010:30
بوئین‌زهرا بويين زهرا - روبروي روستاي جهان آباد و چاه های کشاورزی آراسنج اصلاح ارتباط 1397/03/29 09:0011:00
قزوین شينقر به سمت خيابان آزادگان نصب جلوبر 1397/03/29 09:0010:30
بوئین‌زهرا بوين زهرا _روبروي ستاد فرماندهي به سمت شبکه بهداشت احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/03/27 11:0013:00

طراحی سایت