پنجشنبه, 31 خرداد,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 4 از 464، موارد 37 تا 48 از 5568 مورد
بوئین‌زهرا بويين زهرا - اراضي روستاي کله دره - سمت مزرعه تاجر باشي نصب پایه و کات اوت 1397/03/27 11:0013:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - بخش ابگرم - مابين سه راهي حصار تا سه راهي آروچان برکناری پایه 1397/03/27 09:3011:30
بوئین‌زهرا بويين زهرا _خيابان طالقاني - پشت پارک بعثت سرویس پست هوایی 1397/03/27 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا _ روستاي خونان _خيابان بوستان 4 احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/03/27 09:0011:00
محمدیه شريف اباد بلوار شهيد بهشتي کوچه شورا احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/03/27 09:0011:00
قزوین خيابان امام خميني -کوچه بن بست نگار جمع آوری شبکه 1397/03/27 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا - بخش ارداق -روستاي رحمت اباد بزرگ- سمت چاه شماره 3 احداث شبکه 1397/03/26 10:0012:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا - شهرک صنعتي دانسفهان -شرکت لبنيات سلطان نصب پایه و ترانس 1397/03/25 11:0013:00
تاکستان تاکستان جاده اک جنب پل زير گذر تعویض پایه فرسوده 1397/03/25 11:0013:30
البرز الوند خيابان شهرداري سرویس و نظافت پست 1397/03/25 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا -شهرک صنعتي آراسنج نصب سکسیونر 1397/03/24 15:0017:00
البرز الوند روستاي حسن اباد کوچه مسجد احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/03/24 10:3012:30

طراحی سایت