شنبه, 31 شهریور,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 5 از 490، موارد 49 تا 60 از 5873 مورد
تاکستان تاکستان خيابان امام پست روبروي فرمانداري اصلاحات 1397/06/22 09:0011:00
تاکستان تاکستان فرعي اسفرورين سمت ماسه شويي جهان اباد اصلاحات 1397/06/22 09:0011:00
قزوین قزوين شهرک مينودر خيابان حر حر 4 رفع حریم 1397/06/22 09:0011:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - شهر آبگرم - جنب پست 63 نصب تجهیزات 1397/06/21 10:0012:00
قزوین/الموت رازميان روستاي ده دوشاب اصلاح پایه 1397/06/21 10:0012:00
البرز الوند روستاي کمال آباد رفع حریم 1397/06/21 09:3011:30
قزوین روستاهای گوران دشت - رمضان يورد تعویض پایه شکسته 1397/06/21 09:3011:30
البرز الوند انتهاي مير داماد غربي سرویس و نظافت پست 1397/06/21 09:3011:30
قزوین جاده رشتقون نصب ترانس هوایی 1397/06/21 09:0011:00
قزوین خیابان بوعلي غربي و شرقي - خیابان نادري شمالي و جنوبي نصب تجهیزات 1397/06/21 09:0011:00
آبیک ابيک چاههاي يانس اباد -کوندج -اصغراباد و... اجرای طرح 1397/06/21 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا- روستاي حسين آباد-خيابان باغستان رفع حریم 1397/06/21 09:0011:00

طراحی سایت