شنبه, 04 فروردین,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 5 از 421، موارد 49 تا 60 از 5041 مورد
البرز البرز اراضي جهان اباد تعمیرات شبکه 1396/12/22 09:4511:45
قزوین مینودر - انديشه 26-28 رفع حریم 1396/12/22 09:3011:30
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-روستاي خونان-انتهاي بوستان4 کابلکشی خود نگهدار 1396/12/22 09:0011:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-روستاي خيارج-خيابان موسوي جابجائی شبکه 1396/12/22 09:0011:00
تاکستان تاکستان خيابان اسدابادي ک هستي جابجائی شبکه 1396/12/22 09:0011:00
محمدیه محمديه منطقه 2 کوچه 22 کوچه هاي ياس تعمیرات شبکه 1396/12/22 09:0011:00
تاکستان اسفرورين بلوار اصلي نرسيده به پمپ بنزين تعمیرات 1396/12/21 10:0012:00
البرز الوند خيابان معراج رفع حریم 1396/12/21 09:3011:30
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-روستاي عصمت آباد-روبروي منبع آب هوايي رفع حریم 1396/12/21 09:0010:30
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-خيابان بخشداري جابجایی پایه 1396/12/21 09:0010:30
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-شهرشال-کوچه شهيدکرم کلبي رفع حریم 1396/12/21 09:0010:30
تاکستان تاکستان خ شهيد علي اکبر تعویض پایه 1396/12/21 09:0011:00

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال