پنجشنبه, 31 خرداد,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 6 از 464، موارد 61 تا 72 از 5568 مورد
آبیک ابيک روستاي قره قباد وچند چاه کشاورزي و چند چاه اب احداث شبکه 1397/03/23 10:0012:00
تاکستان تاکستان روستايي فشالنج احداث شبکه 1397/03/23 10:0012:00
البرز خيابان بهشتي کوچه عدالت 6 رفع حریم 1397/03/23 09:3011:30
قزوین آقابابا روبروي روستاي آرشت رفع حریم 1397/03/23 09:3011:30
محمدیه ابتداي فيدر ماسه شويي کوچه هاي لاله هنرستان کتابخانه خيابان شهيد بهشتي جابجایی شبکه 1397/03/23 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا روستاي رودک سمت زاغه ها اصلاح کجی تیر 1397/03/23 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا _روستاي مشکين تپه جابجایی شبکه 1397/03/23 09:0011:00
قزوین/اقبالیه اقباليه خيابان مدني کوچه وصال 8 رفع حریم 1397/03/23 09:0011:00
البرز الوند خيابان مطهري سرویس پست 1397/03/23 09:0011:00
قزوین خیابان شهدا از بازاچه شهدا تا کوچه محمدیه اصلاح کابلشوهای جعبه شالتر 1397/03/23 08:0010:00
تاکستان بلوار آیت الله خامنه ای از میدان فردوسی تا تقاطع غفاری رفع حریم 1397/03/22 11:0012:30
آوج قزوين - شهرستان آوج - روستاي وروق احداث شبکه 1397/03/22 10:0012:00

طراحی سایت