شنبه, 04 فروردین,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 6 از 421، موارد 61 تا 72 از 5041 مورد
قزوین خ توحيد بين کوچه آشکار وآشنا جابجایی شبکه 1396/12/21 09:0011:00
قزوین مسير روستاي کلج -بعداز روستاي سياهپوش احداث شبکه 1396/12/20 12:0013:00
تاکستان بلوار اصلي اسفرورين نرسيده به پمپ بنزين تعمیرات 1396/12/20 10:0012:00
تاکستان تاکستان روستايي رادکان خ ازادگان تقویت شبکه 1396/12/20 09:3011:30
محمدیه محمديه منطقه 2 کمربندي روبروي پارک بانوان -کوچه هاي ياس تعویض فیدر 1396/12/20 09:0011:00
تاکستان تاکستان خرمدشت خيابان اصلي ایجاد سر خط 1396/12/19 10:0012:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - منطقه حصار وليعصر - روستاي قره بلاغ احداث شبکه 1396/12/19 10:0012:00
قزوین/اقبالیه اقباليه خ پاسداران ک نيلوفر 17 رفع حریم 1396/12/19 10:0012:00
تاکستان بلوار اصلي اسفرورين نرسيده به پمپ بنزين تعمیرات 1396/12/19 10:0012:00
تاکستان روستايي داغلان به سمت انتهاي روستا جابجایی شبکه 1396/12/19 09:3011:30
تاکستان روستايي داغلان به سمت انتهاي روستا جابجایی شبکه 1396/12/19 09:3011:30
قزوین ابتداي خ راه اهن تقویت ترانس 1396/12/19 09:3011:30

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال