شنبه, 04 فروردین,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 7 از 421، موارد 73 تا 84 از 5041 مورد
قزوین انديشه 26-28 رفع حریم 1396/12/19 09:3011:30
قزوین جنب کانال آب مادر-کنار شهرک عارف نصب سکسیونر 1396/12/19 09:0011:00
قزوین خيابان پادگان کوچه نظر پور نصب تیر 1396/12/19 09:0011:00
آبیک آبيک روستاي کوندج و شرکت البرز چليک قطع ميگردد. نصب ترانس 1396/12/18 11:3013:30
آبیک آبيک خيابانهاي طالقاني -شهرداري قطع ميگردد. سرویس پست 1396/12/18 10:3012:30
البرز البرز خيابان فارابي جنوبي کوچه کلفام تعویض تابلو 1396/12/18 09:3011:30
البرز البرز خيابان شيخ بهايي جنوي جابجایی ارتباط 1396/12/18 09:3011:30
آبیک آبيک خيابان هاي طالقاني - هفت تير - شهيد رجايي قطع ميگردد. سرویس پست 1396/12/18 09:0011:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - شهر آبگرم جابجایی شبکه 1396/12/17 13:0015:00
محمدیه/مهرگان مهرگان خيابان مسکن نبش ازادگان 8 اصلاحات 1396/12/17 12:0014:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا -بخش ارداق -اراضي نوده لکوان رفع حریم 1396/12/17 11:0013:00
محمدیه مهرگان بلوار شهيد رجايي تعمیرات 1396/12/17 11:0013:00

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال