پنجشنبه, 31 خرداد,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 7 از 464، موارد 73 تا 84 از 5568 مورد
قزوین مسير روستاي زيتک اصلاح پایه 1397/03/22 10:0012:00
البرز نصرت آباد کوچه استقلال 14 رفع حریم 1397/03/22 09:3011:30
تاکستان تاکستان خيابان عاشورا کوچه شهيدحسن رفع حریم 1397/03/22 09:3011:00
قزوین جاده الموت نرسيده به تالار پارسه نصب ترانس هوایی 1397/03/22 09:0011:00
قزوین خيابان ايرانگاز (اصفهان ) جابجایی شبکه 1397/03/22 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا - بخش ارداق-روستاي احمد آباد جابجایی شبکه 1397/03/22 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا روستاي آراسنج پايين سرویس پست 1397/03/22 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا روستاي شيشه قلعه جابجایی پایه 1397/03/22 09:0011:00
قزوین جاده تهران پست زميني توچال تعویض فیدر 1397/03/22 08:3009:30
قزوین منطقه بلوار شمالي تعویض کلید اصلی پست 1397/03/22 08:3009:30
آبیک ابيک روستاي خرم پشته-رضي اباد و چند چاه اب جابه جایی شبکه 1397/03/21 11:0013:00
البرز البرز خيابان رازي تعویض تابلو اندازه گیری 1397/03/21 11:0013:00

طراحی سایت