شنبه, 04 فروردین,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 8 از 421، موارد 85 تا 96 از 5041 مورد
قزوین/الموت الموت غربي رجايي دشت ابتداي خيابان تعمیرات 1396/12/17 11:0013:00
محمدیه محمديه جاده روستاي کبريت ميان نرسيده به روستا اصلاحات 1396/12/17 10:0012:00
البرز الوند روستاي کمال اباد کوچه توحيد اصلاحات 1396/12/17 10:0012:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا اراضي ولد اباد اصلاحات 1396/12/17 10:0012:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - روبروي cng - پست زميني تاک فولاد تعمیرات 1396/12/17 10:0012:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-خيابان سرو5-نبش نيلوفر6 اصلاحات 1396/12/17 09:0011:00
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-خيابان معلم غربي-روبروي حسينيه سيدالشهدا تعمیرات 1396/12/17 09:0011:00
قزوین کل مشترکين خط کلج احداث شبکه 1396/12/16 12:0014:00
قزوین/اقبالیه اقباليه-خيابان مدني نبش خيابان تختي -ترانس جديدالاحداث تعمیرات شبکه 1396/12/16 11:0013:00
آبیک نبش جاده دارالسرور شرکت استو روستاي اتانک و پادگان ابيک و.... نصب سکسیونر 1396/12/16 10:0012:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - منطقه حصاروليعصر - روستاي کامشکان رفع حریم 1396/12/16 10:0012:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - منطقه کلنجين - روستاي کلنجين - سمت امامزاده جابجائی شبکه 1396/12/16 10:0012:00

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال