پنجشنبه, 31 خرداد,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 9 از 464، موارد 97 تا 108 از 5568 مورد
بوئین‌زهرا بويين زهرا- بخش ارداق- روستاي وجيه آباد نصب پایه 1397/03/19 11:3012:30
محمدیه شريف اباد خيابان چمران وميرزا شيرازي وکشت وصنعت نصب تجهیزات 1397/03/19 10:0012:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - شهرک آشار - آبشار سوم اصلاح و جابه جایی شبکه 1397/03/19 10:0012:00
قزوین مهديه سر ک نرگس 8 اصلاح ارتباط 1397/03/19 09:4511:45
قزوین پست زميني پادگان صاحب الامر سرویس و نظافت پست 1397/03/19 09:1511:15
بوئین‌زهرا بوئين زهرا-بخش دانسفهان-روستاي قلعه گنجي-بلوار شورا جابه جایی شبکه 1397/03/19 09:0011:00
قزوین روستاي نياق معدن شن و ماسه تعویض برقگیر 1397/03/19 09:0009:15
البرز البرز انتهاي امير کبير غربي نصب لوازرم اندازه گیری 1397/03/18 10:0012:00
قزوین صنعتگران جنوبي نبش استاندارد يکم نصب تجهیزات 1397/03/18 10:0012:30
قزوین لياي جديد صنعت گران جنوبي استاندارد يکم نصب تجهیزات 1397/03/18 10:0012:30
بوئین‌زهرا بويين زهرا - روستاي جنت آباد - روبروي مسجد نصب جلوبر 1397/03/17 15:0016:00
تاکستان خرمدشت جاده برزلجين بستن ارتباط 1397/03/17 10:0012:00

طراحی سایت