پنجشنبه, 30 فروردین,1397
Menu

شناسه خدمات

14651303000 خدمات صورت حساب

 1. 13031465100    تسویه حساب  
 2. 13031465101    پرداخت بدهی پیشین
 3. 13031465102    تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه  
 4. 13031465103    صدور قبض‌ المثنی 
 5. 13031465104    بررسی صورت‌ حساب  
 6. 13031465105    سوابق مصارف و صورت‌حساب  
 7. 13031465106    سوابق پرداخت 

14661303000 خدمات مشترکین

 1. 13031466100    درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب  
 2. 13031466101    تغییر مکان داخلی  
 3. 13031466102    نصب مجدد انشعاب  
 4. 13031466103    جمع‌آوری موقت انشعاب  
 5. 13031466104    جمع‌آوری دایم انشعاب  
 6. 13031466105    اصلاح اطلاعات  
 7. 13031466106    اصلاح نام  
 8. 13031466107    تغییر نام  
 9. 13031466108    آزمایش کنتور  
 10. 13031466109    اصلاح سرویس انشعاب  
 11. 13031466110    قطع موقت انشعاب  
 12. 13031466111    وصل مجدد انشعاب 

14671303000 رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت

 1. 13031447102    درخواست انشعاب آمپری
 2. 13031467100    افزایش آمپراژ  
 3. 13031467101    درخواست کاهش آمپراژ
 4. 13031467103    تفکیک یا ادغام انشعاب  
 5. 13031467104    واگذاری برق موقت 

سایر خدمات

1- سامانه پاسخگویی شکایات و ارتباطات

2- سیستم استعلام و انتخاب پیمانکار

3- سیستم نظام پیشنهادها

4- ملاقات با مدیرعامل

5- سامانه گزارش مردمی

برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود در مورد هر یک از خدمات ارائه شده میتوانید از پنل زیر استفاده نمایید.

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال