شنبه, 25 آذر,1396
Menu

پروژه های هفته دولت

شركت توزيع برق استان قزوين

ليست اهم پروژه هاي توزيع قابل افتتاح و آغاز عملیات اجرائی در در هفته دولت ۹۶


نام شهرستان

قزوين

محمدیه

آوج

البرز

تاکستان

بوئين زهرا

آبيک

جمع کل

تعداد

پروژه های داخلی و استانی

تعداد

۹۸

۳۵

۵

۲۷

۲۳

۱۳

۱۴

۲۱۵

اعتبارات پروژه های داخلی و استانی

میلیون ریال

۴۱۳۵۱

۷۶۶۱

۲۴۳۸

۱۶۹۴۸

۲۳۱۰۱

۱۸۰۹۸

۵۵۱۹

۱۱۵۱۱۶

پروژه های نیروگاهی

تعداد

۱

-

-

۱

۱

۲

۲

۷

اعتبارات پروژه های نیروگاهی

میلیون ریال

۱۵۰۰۰

-

-

۱۵۰۰۰۰

۴۸۰۰۰

۹۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۳۳۰۰۰

جمع تعداد

۹۹

۳۵

۵

۲۸

۲۴

۱۵

۱۶

۲۲۲

جمع اعتبار (میلیون ریال)

۵۶۳۵۱

۷۶۶۱

۲۴۳۸

۱۶۶۹۴۸

۷۱۱۰۱

۱۰۸۰۹۸

۳۵۵۱۹

۴۴۸۱۱۶

 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
لیست کل پروژه های هفته دولت سال 96  1396/05/2433.46 KBدانلود

طراحی سایت، طراحی وب سایت، طراحی پرتال