دات نت نیوک
جمعه، 23 آذر 1397
Menu

دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

معاونت مالی و اداری

سرپرست دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

نام و نام خانوادگی: شهرام رحمانی
تحصیلات: لیسانس آمار
تلفن: ۳۳۲۴۵۰۸۳ (۰۲۸)
پست الکترونیک: sh.rahmani@qazvin-ed.co.ir

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

نظارت بر سیستم های فروش انشعاب، یکسان سازی کمیسیون های مصارف سنگین، سوابق متقاضیان مصارف عمده و انتخاب مشاوران و پیمانکاران و آژانس های خدمات مشترکین و نظارت و کنترل بر نحوه فعالیت مأموران قرائت کنتور.

دریافت فایل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 

طراحی سایت