یکشنبه، 11 خرداد 1399
Menu

13031466000 صورتحساب بر اساس خوداظهاری

13031466000 صورتحساب بر اساس خوداظهاری  

شرح خدمت

اعلام شماره کارکرد کنتور

ارائه خدمت

مستندات مورد نیاز

درخواست کتبی مشترک و ارائه ی کارکرد کنتور و تاریخ آن به همراه امضا

قوانین و مقررات

آیین نامه ی تکمیلی تعرفه های برق

استعلام

ندارد

پاسخ به سوالات متداول

دستور العمل نحوه قرائت کنتورهای موجود در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

 

1- شناسایی کنتور با توجه به عکس های موجود در سایت.(دانلود تصاویر نحوه قرائت کنتور)

2- ایستادن روبروی کنتور مشترک و نگاه کردن به صفحه نمایش و یا نمراتور کنتور.

3- پارامتر های  صفحه نمایش کنتور دیجیتال هر 5 ثانیه عوض می شود.

4- قرائت کنتور مربوطه با توجه به نوع کنتور و بدون زدن شستی کنتور و با توجه به راهنمای تصویری موجود در سایت (به ترتیب    تعرفه 1: میان باری    تعرفه 2: اوج بار   تعرفه  3: کم باری) .

5-پارامتر های اصلی در روی صفحه نمایش کنتور دیجیتال عبارتند از : ساعت ، تاریخ ، تعرفه فعال ، تعرفه ها ی 1 و 2و 3 میباشد در صورت مغایرت همراه با مستندات و عکس از کنتور ، به امور مربوطه مراجعه گردد.

مدت زمان انجام خدمت

2روز

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارائه خدمت

رديف امور رئيس اداره خدمات مشترکين مستقيم خدمات مشترکين ايميل
1 قزوين جنوب آقاي مجيد محمودي 33237700 m.mahmudi@qazvin-ed.co.ir
2 قزوين شمال آقاي محمد کرمي 33334588
m.karami@qazvin-ed.co.ir
3 مينودر خانم رسولي 33788011
m.rasuli@qazvin-ed.co.ir
4 البرز-الوند آقاي مجيد اسکندري 32228885
m.eskandari@qazvin-ed.co.ir
5 بوئين زهرا آقاي حميد ابراهيمي 34226545
h.ebrahimi@qazvin-ed.co.ir
6 آبيک آقاي محسن ميرزايي 32891173
m.mirzaee@qazvin-ed.co.ir
7 تاکستان آقاي علي اصغر طاهرخاني 35228201
al.taherkhani@qazvin-ed.co.ir
8 آوج آقاي جلال رحماني 34623910
ja.rahmani@qazvin-ed.co.ir
9 محمديه آقاي علي کرمي 32572983
a.karami@qazvin-ed.co.ir

مراحل گردش کار

  1. مراجعه به پرتال شرکت توزیع نیروی برق استان
  2. ورود شناسه قبض
  3. تصویر درخواست کتبی مشترک و ارائه کارکرد کنتور و تاریخ آن به همراه امضا
  4. ورود کارکرد کنتور و تاریخ قرائت

نوع خدمت

خدمت به شهروندان G2C

ساعات ارائه خدمت

خدمت به شهروندان G2C

تعدادبار مراجعه حضوری

خدمت به شهروندان G2C

نمودار مراحل دریافت خدمت

آخرین بروزرسانی: ﺳﻪشنبه 24 دی 1398

طراحی سایت