جمعه, 23 بهمن 1394           English
منوی اصلي


اطلاع رسانی در پورتال در چه سطحی می باشد ؟آیا از خدمات الکترونیکی ( غیر حضوری) ارائه شده شرکت رضایت دارید؟ارسال راي نتایج

مفاهيم اوليه
عنوان موضوع خلاصه  

مفاهیم پایه

بیشتر بدانیم

شبكه سراسري:
شبكه اي به هم پيوسته كه شامل نيروگاهها، خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزيع است و توليد نيروگاهها، توسط پستها و خطوط موجود در شبكه به شبكه توزيع انتقال داده مي شود و در آخر بدست مصرف كننده نهايي (مشترك برق) مي رسد. اين شبكه مي تواند در بعضي نقاط به سيستم برق شركتهاي همسايه هم متصل شود.

پست يا ايستگاه برق:
محلي است كه با مجموعه اي از تأسيسات و تجهيزات برقي شامل ترانسفورماتورها، كليدها، سكسيونرها، وسايل اندازه گيري، خطوط ورود و خروج رآكتور و كاپاسيتورها ي مختلف براي انتقال و توزيع برق از آن استفاده مي شود. هر پست يك يا چند ترانس دارد.

ترانس:
دستگاهي است جهت افزايش يا كاهش ولتاژ يك مدار الكتريكي

ولتاژ:
اختلاف پتانسيل بين دو نقطه از يك مدار

پس از توليد برق توسط نيروگاهها، برق چگونه به دست مشترك (مصرف‌كننده) مي‌رسد ؟
ولتاژ توليد هر نيروگاه توسط پست‌هايي كه در نيروگاه موجود مي‌باشد و داراي ترانسفورماتورهاي افزاينده مي‌باشد، به ولتاژ 230 يا 400 كيلوولت تبديل مي‌شود و از طريق خطوط انتقال نيرو توسط شبكه سراسري به پستهاي فوق‌توزيع منتقل مي‌شود و از اين پستها توسط خطوط فوق‌توزيع 0132 و 63 كيلوولت) به پست‌هاي توزيع (فشار متوسط و فشار ضعيف) تبديل و از آنجا به دست مصرف‌كننده با ولتاژ 220 ولت مي‌رسد

نيروگاه بخار:
نيروگاهي است كه در آن از انرژي حرارتي سوخت هاي مايع، جامد وگاز جهت توليد بخار و مصرف آن در توربين هاي بخار براي توليد برق استفاده مي شود.

نيروگاه گازي:
نيروگاهي است كه در آن از انرژي حرارتي سوخت هاي فسيلي گاز و مايع جهت توليد گاز داغ (دود) و مصرف آن در توربين گاز براي توليد برق استفاده مي گردد .

نيروگاه چرخه تركيبي :
نيروگاهي است كه در آن علاوه بر انرژي الكتريكي توليد شده در  توربين هاي گازي از حرارت موجود در گازهاي خروجي از توربين هاي گازي جهت توليد بخاردر يك ديگ بخار بازياب استفاده شده و بخار توليدي در يك دستگاه توربو ژنراتور بخاری توليد انرژي برق مي كند .

نيروگاه ديزلي:
نيروگاهي است كه در آن از سوخت نفت گازجهت راه اندازي موتور ديزلی استفاده کرده و انرژی مکانيکی حاصله توسط ژنراتور كوپله شده با آن ، به انرژي الكتريكي تبديل مي شود.

نيروگاه برقابي:
نيروگاهي است كه در آن از انرژي پتانسيل آب انباشته شده در پشت سدها يا انرژی جرياني آب رودخانه ها  جهت مصرف در توربين آبي براي توليد برق استفاده مي گردد .                                گرد آورنده : میر عمادالدین موسوی قزوینی

 

 پست:
پست محلي است که تجهيزات انتقال انرژي درآن نصب وتبديل ولتاژانجام مي شود و با استفاده از کليد ها امکان انجام مانورفراهم مي شود.  درواقع کاراصلي پست مبدل ولتاژ ياعمل سويچينگ بوده که دربسياري از پستها ترکيب دو حالت فوق ديده مي شود. در خطوط انتقال
DC چون تلفات ناشي از افت ولتاژ ندارد و تلفات توان انتقالي بسيار پايين بوده ودر پايداري شبکه قدرت نقش مهمّي دارند لزا اخيراًُ اين پستها مورد توجه قراردارند ازاين پستها بيشتردر ولتاژهاي بالا (800 کيلو ولت و بالاتر) و در خطوط طولاني به علت پايين بودن تلفات انتقال استفاده مي شود. درشبکهاي انتقال DC درصورت استفاده ازنول زمين مي توان انرژي الکتريکي دار توسط يک سيم به مصرف کننده انتقال داد.
انواع پست:
پستها را مي توان ازنظر نوع وظيفه، هدف، محل نصب، نوع عايق به انواع مختلفي تقسيم کرد.
براساس نوع وظيفه وهدف ساخت:
پستهاي افزاينده، پستهاي انتقال انرژي، پستهاي سويچينگ و کاهنده فوق توزيع .
 براساس نوع عايقي:
پستها با عايق هوا، پستها با عايق گازي که داراي مزاياي زيراست:
 پايين بودن مرکز ثقل تجهيزات در نتيجه مقاوم بودن در مقابله زلزله، کاهش حجم، ضريب ايمني بسيار بالا با توجه به اينکه همهً قسمت هاي برق دار و کنتاکت ها در محفظهً گاز
SF6 امکان آتش سوزي ندارد، پايين بودن هزينهً نگهداري باتوجه به نياز تعميرات کم تر، استفاده درمناطق بسيار آلوده و مرطوب و مرتفع .
معايب پستها با عايق گازي :
گراني سيستم و گراني گاز
SF6 ، نياز به تخصص خاص براي نصب و تعميرات، مشکلات حمل و نقل وآب بندي سيستم.
 بر اساس نوع محل نصب تجهيزات :
نصب تجهيزات در فضاي باز، نصب تجهيزات در فضاي سرپوشیده .معمولاُ پستها را از 33 کیلو ولت به بالا به صورت فضای باز ساخته وپستهای عایق گازی راچون فضای کمی دارند سرپوشیده خواهند ساخت.
اجزای تشکيل دهنده پست :
پستهای فشار قوی از تجهیزات و قسمتهای زیر تشکیل می شود :
ترانس قدرت، ترانس زمین و مصرف داخلی، سویچگر، جبران کنندهای توان راکتیو، تاًسیسات جانبی الکتریکی ،ساختمان کنترل ، سایر تاًسیسات ساختمانی .
ترانس زمین:
از این ترانس در جاهایی که نقطهً اتصال زمین (نوترال) در دسترس نمی باشد که برای ایجاد نقطهً نوترال از ترانس زمین استفاده می شود .نوع اتصال در این ترانس به صورت زیکزاک
Zn است .این ترانس دارای سه سیم پیچ می باشد که سیم پیچ هر فاز به دو قسمت مساوی تقسیم می شود و انتهای نصف سیم پیچ ستون اوٌل با نصف سیم پیچ ستون دوٌم در جهت عکس سری می باشد .
 ترانس مصرف داخلی:
از ترانس مصرف داخلی برای تغذیه مصارف داخلی پست استفاده می شود . تغذیه ترانس مصرف داخلی شامل قسمتهای زیر است :
تغذیه موتورپمپ تپ چنجر، تغذیه بریکرهای
Kv2 ، تغذیه فن و سیستم خنک کننده، شارژ باتری ها، مصارف روشنایی، تهویه ها.
نوع اتصال سیم پیچ ها به صورت مثلث – ستاره با ویکتورکروپ (نوع اتصال بندی
DYn11 )می باشد.
سویچگر:
تشکیل شده از مجموعه ای از تجهیزات که فیدرهای مختلف را به باسبار و یا باسبارها را در نقاط مختلف به یکدیگر با ولتاژ معینی
ارتباط می دهند .در پستهای مبدل ولتاژ ممکن است از دو یا سه سویچگر با ولتاژهای مختلف استفاده شود .
تجهیزات سویچگر:
باسبار:
که خود تشکیل شده از مقره ها، کلمپها، اتصالات وهادی های باسبار که به شکل سیم یا لولهًً توخالی و غیره است .بریکر، سکسیونر، ترانسفورماتورهای اندازه گیری وحفاظتی، تجهیزات مربوط به سیستم ارتباطی، وسایل کوپلاژ مخابراتی(که شامل : موج گیر،خازن کوپلاژ، دستگاه تطبیق امپدانس است .)
برقگیر:
که برای حفاظت در برابر اضافه ولتاژ و برخورد صاعقه به خطوط است که در انواع میله ای ، لوله ای ، آرماتور ، جرقه ای و مقاوتهای غیرخطی است .
جبران کننده های توان راکتیو:
جبران کننده ها شامل خازن و راکتورهای موازی می باشند که به صورت اتصال ستاره در مدار قرار دارند و نیاز به فیدر جهت اتصال به باسبار می باشند که گاهی اوقات راکتورها در انتهای خطوط انتقال نیز نصب می شوند .
انواع راکتور ازنظر شکل عایقی :
راکتور با عایق بندی هوا ، راکتور با عایق بندی روغنی .
انواع نصب راکتور سری :
راکتورسری با ژنراتور، راکتورسری باباسبار، راکتورسری با فیدرهای خروجی، راکتورسری بافیدرهای خروجی به صورت گروهی.
ساختمان کنترل:
کلیهً دستگاه های اندازه گیری پارامترها، وسایل حفاظت وکنترل تجهیزات ازطریق کابل ها از محوطهً بیرونی پست به داخل ساختمان کنترل ارتباط می یابد همچنین سیستمهای تغذیه جریان متناوب ومستقیم (
AC ،DC ) در داخل ساختمان کنترل قراردارند،این ساختمان اداری تاًسیسات مورد نیاز جهت کار اپراتور می باشد که قسمت های زیر را دارا می باشد :اتاق فرمان ، فیدر خانه، باطری خانه، اتاق سیستم های توزیع برق (AC ،DC )اتاق ارتباطات، دفتر، انبار و ...

باطری خانه:
جهت تامین برق
DC   برای مصارف تغذیه رله های حفاظتی، موتورهای شارژ فنر و... مکانیزم های فرمان و روشنایی اضطراری و... نیاز به باطری خانه دارند که در اطاقکی تعدادی باطری با هم سری می شوند و دردو مجموعه معمولاً 48 و110ولتی قرارمی گیرد وهرمجموعه با یک دستگاه باطری شارژ کوپل می شوند .
اصول کار ترانس فورماتور :
1- تعریف ترانس فورماتور:
ترانس فورماتور از دو قسمت اصلی هسته و دو یا چند قسمت سیم پیچ که روی هسته پیچیده می شود تشکیل می شود. ترانسفورماتور یک دستگاه الکتریکی است که در اثرالقای مغناطیسی بین سیم پیچ ها انرژی الکتریکی را ازمدار سیم پیچ اولیه به ثانویه انتقال می دهد بطوریکه در نوع انرژی و مقدار آن تغییری حاصل نمی شود ولی ولتاژ و جریان تغییر می کند. بنابراین با صرفنظراز تلفات ترانس داریم :
P1=P2 --- V1 I1 = V2 I2= V1/V2 = I2/I1 = N1/N2
که اصول کار ترانسفورماتور براساس القای متقابل سیم پیچ ها است .
2ـ اجزاع ترانسفورماتور:
هسته، سیم پیچ ها، مخزن روغن، رادیاتور، بوشینگ های فشار قوی وضعیف، تپ چنجرو تابلوی مکانیزم آن، تابلوی فرمان، وسایل اندازه گیری و حفاظتی، شیرها و لوله های ارتباطی، وسایل خنک کننده، ترانس جریان، شاسی و چرخ...
3ـ انواع اتصّال سیم پیچ:
اتصال سیم پیچ های اولیه و ثانویه در ترانس معمولاً به صورت ستاره، مثلث، زیکزاک است .
4ـ ترانسفورماتور ولتاژ(
PT,VT ):
چون ولتاژهای بالاتر از 600
V را نمی توان به صورت مستقیم بوسیله دستگاه های اندازه گیری اندازه گرفت ، بنابراین لازم است که ولتاژ را کاهش دهیم تا بتوان ولتاژ را اندازه گیری نمود و یا اینکه در رله های حفاظتی استفاده کرد. ترانسفورماتور ولتاژبه این منظوراستفاده می شود که ترانسفورماتور ولتاژ از نوع مغناطیسی دارای دو نوع سیم پیچ اولیه و ثانویه می باشد که برای ولتاژهای بین 600 V تا 132 KV استفاده می شود .
5ـ ترانسفورماتور جریان(
CT ):
جهت اندازه گیری و همچنین سیستم های حفاظتی لازم است که از مقدار جریان عبوری از خط اطلاع پیدا کرده و نظر به اینکه مستقیماً نمی شود از کل جریان خط دراین نوع دستگاه ها استفاده کرد و در فشار ضعیف و فشار قوی علاوه بر کمییت ، موضوع مهم ایزوله کردن وسایل اندازه گیری و حفاظتی از اولیه است. لزا بایستی به طریقی جریان را کاهش داده و از این جریان برای دستگاه های فوق استفاده کنیم واین کار توسط ترانس جریان انجام می شود .
 پارامترهای اساسی یک
CT :
نقطه اشباع، کلاس ودقت
CT ، ظرفیتCT ، نسبت تبدیل CT .
6ـ نسبت تبدیل ترانس جریان:
جریان اولیه
Ct طبق IEC 185 مطابق اعداد زیرمی باشد که اصولاً باید در انتخاب جریان اولیه یکی از اعداد زیر انتخاب شود:
10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-125-150
Amp   درصورتیکه نیاز به جریان اولیه بیشتر باشد باید ضریبی از اعداد بالا
انتخاب شود . جریان ثاویه
Ct هم طبق IEC 185 مطابق اعداد زیرمی باشد :
 1-2-5
برای انتخاب نسبت تبدیل
Ct باید جریان اولیه را متناسب با جریان دستگاه های حفاظت شونده و یا دستگاه هایی که لازم است بار آنها اندازه گیری شود انتخاب کرد .در موردCt تستهای مختلفی انجام می شود که رایج ترین آنها عبارت اند:
تست نطقه اشباع ، تست نسبت تبدیل ، تست عایقی اولیه و ثانویه .
7ـ حفاظتهای ترانس:
الف : حفا ظتهای دا خلی :
1- اتصال کوتاه :
A دستگاه حفاظت روغن (رله بوخهلتز، رله توی، B دستگاه حفاظت درمقابل جریان زیاد( فیوز، رله جریان زیادی زمانی ) ، C رله دیفرانسیل
2- اتصال زمین :
A مراقبت روغن با رله بوخهلتز، B رله دیفرانسیل، C سنجش جریان زمین
3- افزایش فلوی هسته :
A اورفلاکس
ب : حفا ظتهای خارجی :
1- اتصالی در شبکه :
A فیوز، B رله جریان زیاد زمانی ، C رله دیستانس
2- اضافه بار :
A ترمومتر روغن و سیم پیچ ، B رله جریان زیاد تاخیری ، C رله توی ب ، D منعکس کننده حرارتی ،
3- اضافه ولتاژ در اثر موج سیار :
A توسط انواع برق گیر
ج : خفا ظتهای غیر الکتریکی :
1- کمبود روغن : رله بوخهلتز ،
2-  قطع دستگاه خنک کن
3- نقص در تپ چنجر : رله تخله فشار یا گاز

انواع زمين کردن :
1ـ زمین کردن حفاظتی:
زمین کردن حفاظتی عبارت است از زمین کردن کلیه قطعات فلزی تاًسیسات الکتریکی که در ارتباط مستقیم ( فلزبه فلز ) با مدار الکتریکی قرار ندارد . این زمین کردن بخصوص برای حفاظت اشخاص درمقابل اختلاف سطح تماس زیاد به کار گرفته می شود .
2ـ زمین کردن الکتریکی:
زمین کردن الکتریکی یعنی زمین کردن نقطه ای از دستگاه های الکتریکی و ادوات برقی که جزئی ازمدارالکتریکی می باشد.
مثل زمین کردن مرکز ستارهً سیم پیچ ترانسفورماتور یا ژنراتور .که این زمین کردن بخاطرکار صحیح دستگاه و جلوگیری از ازدیاد فشار الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یکی از فازهای دیگر با زمین .
3ـ روشهای زمین کردن:
ـــ روش مستقیم :
مثل وصل مستقیم نقطه صفر ترانس یا نقطه ای از سیم رابط بین ژنراتور جریان دائم به زمین .
ـــ روش غیر مستقیم :
مثل وصل نقطه صفر ژنراتور توسط یک مقاومت بزرگ به زمین یا اتصال نقطه صفر ستاره ترانس توسط سلف پترزن (پیچک محدود کننده جریان زمین)
ـــ زمین کردن بار:
باید نقطه صفریااصولاً هرنقطه از شبکه که پتانسیل نسبت به زمین دارد توسط یک فیوز فشارقوی (الکترود جرقه گیر) به زمین وصل می شود.
ولتاژهای کمکی :
1ـ ولتاژکمکی (
DC 110):
این ولتاژ در پستها یکی از پراهمیت ترین ولتاژهای مورد نیاز تجهیزات است . کلیه فرامین قطع و وصل بریکر وتغذیه اکثر رله های موجود در هر پست ازهمین منبع تامین می شود .این ولتاژ توسط یک دستگاه شارژر سه فاز و یک مجموعه 10 ستی باطری12 ولتی به آمپراژ 165 آمپر ساعت ، یک تغذیه حفاظتی مطمئن را به وجود می آورد. ولتاژ 110 ولتی مستقیم وارد تابلوی توضیع
DC به مشخصه (+SB ) شده واز آنجا جهت مصارف گوناگون از جمله کلیه فرامین قطع و وصل، تغذیه موتور شارژ فنر بریکرهای KV 63 ،تغذیه سیستم اضطراری روشنایی توزیع می شود. ضمناً هر خط تغذیه مجهز به فیوزهای مجزا می باشد .
2ـ ولتاژکمکی (
AC ):
ولتاژ کمکی متناوب
V 380/220 ، توسط ترانس های کمکی هریک به قدرت KVA 100تأمین می گردد که سمت اولیه KV 20 توسط فیوزهای10A/20KV حفاظت می شود .مراحل ورود ولتاژ کمکی به تابلوی توزیع به این ترتیب است که ولتاژ وارد باکس (AL – T– QS – Q ) داخل محوطه می شود که خود باکس شامل کلید پاپیونی ، فیوزهای کتابی و بریکر V400 می باشد .سپس توسط کابل وارد تابلوی توزیع +SA شده و از طریق کلیدهای پاپیونی که به طور مکانیکی با هم اینترلاک شده اند وارد باسبار توزیع می شود ، ولتاژ متناوب V380/220 جهت تغذیه سیستم های روشنایی وگرمایی وموتورهای شارژ بریکرهای KV20 ،موتورتپ
چنجرترانس و شارژها و ... استفاده می شود.
اندازه گيری :
دستگاهای اندازه گیری روی تابلو کنترل برای قسمتهای مختلف شامل:
ـــ فیدر ورودی
KV63 شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ ( تعیین بالانس بودن یا نبودن فازها ) ، ولتمتر با سلکتورسویچ .
ـــ فیدر ورودی
KV20 شامل آمپرمتر با سلکتور ، ولتمتر با سلکتور ،
مگاوات متر و مگاوار متر .
ـــ فیدر خروجی
KV20 شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ فازها .
ـــ فیدرورودی
KV20 درداخل فیدر خانه شامل آمپرمتربا سلکتورسویچ، ولتمتر با سلکتورسویچ .
اينترلاکها :
اینترلاکها به دو دسته الکتریکی و مکانیکی تقسیم می شوند و جهت جلوگیری از عملکردهای ناصحیح تعبیه شده اند .
ـــ اینترلاکهای یک بی خط
KV63 : اینترلاک الکتریکی بین سکسیونر زمین خط و ترانس ولتاژ تعبیه شده و تا زمانیکه ترانس ولتاژ تحت ولتاژ شبکه باشد، اجازه بستن به سکسیونر زمین خط داده نمی شود .اینترلاک الکتریکی بین دو سکسیونر طرفین بریکر یک بی خط KV63تا زمانیکه بریکر در حالت قطع قرار نگیرد اجازه باز یا بسته شدن به سکسیونرطرفین داده نمی شود .
ـــ اینترلاکهای یک
KV63 ترانس فورماتور: اینترلاک الکتریکی بین بریکر KV63 وسکسیونر بی ترانس تا موقعی که بریکر در حالت قطع نباشد اجازه باز یا بسته شدن به سکسیونر داده نمی شود .
ـــ اینترلاکهای یک
KV20 ترانس فورماتور: اینترلاک مکانیکی بریکرکشویی ورودی KV20 تاهنگامی که بریکر در حالت وصل باشد ، پینانترلاک که در قسمت زیر بریکربین دو چرخ عقب بریکر کشویی قرار دارد ، اجازه داخل یا خارج شدن از فیدر را نمی دهد. هنگامی که بریکر در مدار وصل است پین مربوطه پشت نبشی که در قسمت کف فیدر پیچ است قراردارد واجازه خارج شدن بریکررانمی دهد .اینترلاک الکتریکی بین سکسیونر ارت سرکابل ورودی KV20 از ترانسفورماتور و بریکرهای KV20 و KV63 همان ترانس به این ترتیب است که تا موقعی که دو بریکر یاد شده درحالت قطع نباشد ، اجازه بستن به سکسیونر زمین سرکابل KV20 داده نمی شود .ضمناً تازمانیکه سرکابل ورودی KV20 زمین باشد بریکرهای KV20 و KV63 فرمان وصل قبول نمی کند .
ـــ انترلاک باس شکن
KV63 : اینترلاک الکتریکی بین چهار بریکر 63 کیلو ولت قطع نباشند ، اجازه بستن ویا باز کردن سکسیونر باس سکشن داده نمی شود .همچنین در صورتی که هرچهار بریکر 63 کیلوولت قطع باشد، اجازه باز و بسته شدن به سکسیونر باس شکن داده میشود .
ـــ اینترلاک سکسیونر زمین باسبار 20 کیلو ولت : در صورتی به سکسیونر زمین باسبار 20 کیلو ولت اجازه بسته شدن داده می شود که کلیه بریکرها همان باس (خروجی ها ،ورودی ها و باس کوپلر ) قطع باشند و سوکت بریکرهای انها نیز وصل باشد.
ـــ اینترلاک کلیدهای 400 ولت
AC :اینترلاک الکتریکی بین دو بریکر 400 ولت ترانسهای کمکی: بدین ترتیب که همیشه فقط یک بریکر میتواند در حالت وصل باشد. اینترلاک مکانیکی بین دو کلید پاپیونی روی تابو توزیع SA + طوری است که فقط یک کلید حالت وصل باشد.
حفاظت:
یک سیستم حفاظتی کامل شامل :
1- ترانسهای جریان و ولتاژ
2- رله های حفاظتی (تصمیم گیرنده وصدور فرمان)
3- کلید های قدرت
ـــ حفاظت های یک پست 63 کیلو ولت
ASEA شامل:
1ـ حفاظت های خط 63 کیلو ولت : دیستانس بعنوان حفاظت اصلی و اورکارنت پشتیبان
2ـ حفاظت های یک 63 کیلو ولت ترانس : اورکانت  و حفاظت های خارجی( (
REF
3ـ حفاظت های یک 20 کیلوولت ورودی ترانس : دایر کشنال اورکانت – ارت فالت –
REF و اندرولتاژ
4ـ حفاظت های داخلی ترانس قدرت : رله بوخلس – شاخص سطح روغن – شاخص حرارت روغن – شاخص حرارت سیم پیچ – دریچه تنفسی – فشار زیاد داخل تپ چنجر که ناشی از ازدیاد گازها در اثر اتصالی بوجود میایند.
5ـ حفاظت های یک 20کیلوولت خروجی: اورکانت – ارت فالت
6ـ حفاظت باس کوپلر 20 کیلوولت:اورکانت-ارت فالت – دایرکشنال
7ـ حفاظت های ترانس کمکی: شاخص حرارت روغن ورله بوخهلتز
8ـ حفاظت های بریکر400 ولت
AC : جریان زیاد ـــ رلهً حرارتی
9ـ رله سوپرویژن جهت کنترل و مراقبت مدارات قطع بریکرهای 63 ورودی و ترانس وهمچنین ورودی
KV20 ترانس قدرت .
رله های 63
kv ، 20kv REF در صورت بهم خوردن تعادل جریانی فازهای سیم پیچ واختلاف زاویهً 120 درجه بین فازها و در
نتیجه جریان دار شدن نقطه صفر سیم پیچ ، عملکرد رله
REF را بدنبال خواهد داشت .
عملکرد رلهً بوخهلتز:
در صورت بروز اتصال در داخل ترانس و متصاعد شدن گاز و همچنین حرکت سریع روغن ، منجر به عملکرد رلهً بوخهلتز خواهد
شد، که با توجه به شدت اتصال مدارات آلارم وتریپ به ترتیب بسته می شوند .پیش از برق دارکردن باید حرارتهای سیم پیچ و روغن کنترل شود .
سیستم آلارم:
بطور کلی هدف از کاربرد سیستم آلارم و سیگنال در پستهای فشارقوی آشکارساختن خطاها ومعایب بوده و در صورتیکه بهره بردار هنگام کارو مانور دچارخطا شود سیستم آلارم بهره بردار را مطلع وکمک می کند تا سریع تر خطا و عیب مشخص و قسمت معیوب در صورت نیاز مجزا و اقدامات لازم انجام گردد .خطا یا فالت با آلارم (بوق) شروع و همزمان سیگنال چشمکزن مربوطه در پانل آلارم ظاهر می گردد .وظیفه بهره بردار در این مواقع به این ترتیب است که ، ابتدا بوق را با دکمه پوش باتون
ALARM) ، (STOP   قطع می نماید. سپس کلیه سیگنال های ظاهر شده را کامل یادداشت نموده ، بعد از آن دکمه (ACCEPT ) را جهت پذیرفتن یا ثابت نمودن سیگنال فشار می دهیم .اگر فالت گذرا باشد ، که سیگنال ریست شده و در صورتیکه فالت پایدار باشد ، سیگنال ثابت میگردد .
مرحلهً بعدی پیگیری وبررسی جهت برطرف نمودن خطا می باشد .

تشریح سیگنالهای پست kv63 :
1- آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ یک بی خط
KV63 .
2- آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ یک ترانسفورماتور 63/20
KV .
3-آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ قسمت 20
KV .
4- آلارم وسیگنالهای نمونه ـــ یک ترانسفورماتور کمکی ویک ترانسفورماتورارتینگ .
5- آلارم وسیگنالهای عمومی .
مراحل مانور:
1- مراحل بی برق نمودن یک بی خط
KV63 ونحوهً زمین :
قطع بریکر خط ، آرزمایش توسط سلکتور سویچ آمپرمتر، باز نمودن سکسیونرهای طرفین بریکر، آ زمایش خط توسط فازمتر، سلکتور ولتمتر خط، بستن سکسیونر زمین، نصب تابلوهای ایمنی روی تابلوی فرمان و کشیدن نوار حفاظتی در محدوده کار گروه .
2-مراحل بی برق نمودن یک خط
KV 20 و نحوه زمین :
قطع بریکر خط ، آرزمایش توسط سلکتور سویچ آمپرمتر، بیرون آوردن بریکر کشویی از داخل فیدر، آزمایش سر کابل خط توسط فازمتر، بستن کابل ارت به قسمت زمین فیدر و تخلیه فازها با استفاده ازفازوسط ، نصب تابلو ایمنی وهشدار دهنده روی فیدر وتابلوی فرمان بغل کلید مربوطه .
3ـ مراحل بی برق نمودن یک ترانس قدرت :
ـــ جابجایی تغذیه ولتاژ
V400 کمکی در صورت نیاز .
ـــ جابجایی تپ چنجرترانس ها
ـــ کنترل مقدار بار ترانس ها و امکان مانور بدون خاموشی .
ـــ قطع بریکر
KV20 ، قطع بریکر KV63 ، خارج نمودن بریکر کشویی ورودی KV20 ، بازنمودن سکسیونر KV63 ترانس یاد شده ، قطع کلید پاپییونیV400 بیرونی، زمین نمودن سرکابلKV20 ازطریق اتصال زمین سرکابل ورودی،بستن کابل ارت سمت KV63   ترانس قدرت و جدا نمودن قسمتهای برق دار از قسمتهای بی برق با علائم ایمنی .
4ـ مراحل بی برق نمودن باس بار
KV20 جهت کارگروه :
قطع کلید بریکر و فیوز تغذیه بریکر، ثبت بار وثبت زمان قطع بریکر در دفتر روزانه .

 


ساختار شکست کار (
WBS
)پروژه:

 

         

 132/20 KV  SubStation 

1.1

Start

1.2

Design

1.2.1

Design Of HV System:

1.2.1.1

Check of HV & MV Equipment Ratings & Basic Design

1.2.1.2

Outdoor Calculations:

1.2.1.3

Lightning System

1.2.1.4

CIVIL Design

1.2.1.5

Equipment Support Structure & Gantries Design:

1.2.1.6

Outdoor Lighting System Design:

1.2.1.7

Clamps & Fitting Design:

1.2.1.8

Cable Ladder Design:

1.2.1.9

Earthing System Design:

1.2.2

Secondary System Design:

1.2.2.1

Preparing Protection & Metering System Diagram

1.2.2.2

Panels Front View & Arrangement

1.2.2.3

Signalling Lists

1.2.2.4

Logic Drawings

1.2.2.5

Preparing Typical Schematic Drawings of Protection Panels

1.2.2.6

Preparing Typical Schematic Drawings of Control Panels

1.2.2.7

Particular of Schematic Drawings

1.2.2.8

Mechanical Drawings & Wiring

1.2.2.9

Cable List & Accessories

1.2.2.10

Relay Configuration

1.3

PROCUREMENT

1.3.1

Procurement of HV System

1.3.1.1

Hv& MV Equipment & Manufacturing,Test & Delivery to site

1.3.1.2

Steel Structure Manufacturing & Test:

1.3.2

Procurement Of Secondary System

1.3.2.2

protection & Synchronizing Relays for 132  kv systems

1.3.2.3

Met. Dev. for 132 sys.

1.3.2.4

Alarm System

1.3.2.5

Event & Fault Recorder

1.3.2.6

Cont. Dev. (Aux. Relays,Control Switches,Terminals,Pushbutton,…)

1.3.2.7

Protection, Control &  Marshaling Panels

1.4

Construction, Instalation, Commissioning, Test

1.4.1

Implementation of CIVIL Works

1.4.1.1

تحويل زمين

1.4.1.2

تجهيز كارگاه

1.4.1.3

اجراي فوندانسيون محوطه

1.4.1.4

جاده ها و كانال ها و محوطه سازي

1.4.2

Implementation of Hv & LV System

1.4.2.1

تجهيز كارگاه

1.4.2.2

اجراي شبكه زمين

1.4.2.3

نصب گنتري و استراكچر

1.4.2.4

 گروت ريزي

1.4.2.5

اجراي خطوط هوايي و حفاظت صاعقه و باس بارها

1.4.2.6

نصب تجهيزات محوطه و ارتباطات هوايي

1.4.2.7

نصب تابلوهاي LV   مارشالينگ

1.4.2.8

نصب سيني هاي كابل و كابل كشي

1.4.2.9

اجراي سيستم روشنايي محوطه

1.4.2.10

Test & Commissioning ( 132 & 20 kv )

1.5

As Built Drawing of ( Work Shop )

1.6

As Built Drawing of ( Site )

1.7

Finish

 

 

فتوسل

فتوسل وسیله ای است که نسبت به نور حساس بوده و با برخورد شعاع های نوری با صفحه آن از خود ولتاژی تولید می کند و از تولید این ولتاژ می توان رله ای را به کار انداخت که مداری را قطع یا وصل کند . از فتوسل معمولا برای خاموش و روشن کردن اتوماتیک لامپ های معابر استفاده می شود .

طرز کار آن بدین صورت است که وقتی روز است فتوسل ولتاژی را تولید می کند که این ولتاژ تولیدی به   رله ای فرمان می دهد که مدار روشنایی معابر را قطع کند . با تاریک شدن هوا چون نوری  وجود ندارد فتوسل دیگر ولتاژی تولید نمی کند و جریانی به رله نمی رسد که دستور قطع لامپ های معابر را بدهد در نتیجه   لامپ های معابر روشن می شوند .

لازم به ذکر است که فتوسل را در مراکز برق نصب می کنند و همراه آن یک تقویت کننده وجود دارد که تغییرات جریان در اثر نور را تقویت می کند و رله را به کار می اندازد .

 

 

 

 

در باره ترانسها بیشتر بدانیم

 

 

 

اصولاً در ترانسفورماتورها بین ولتاژ اولیه و ثانویه ، اختلاف فازی حاصل می شود که مقدار آن ، بستگی به طریقه اتصال بین سیم پیچ های مختلف داخل ترانسفورماتور دارد . پس ابتدا باید نحوه اتصالات سیم پیچ های اولیه و ثانویه را مشخص نمود .

برای مشخص نمودن اتصالات سیم پیچ های ترانسفورماتور از حروف اختصاری استفاده می شود . به این ترتیب که اتصال ستاره با Y ، اتصال مثلث با D و اتصال زیگزاگ را با Z نشان می دهند . در ضمن اگر اتصال مورد نظر در طرف فشار قوی باشد ، با حروف بزرگ  و اگر در طرف فشار ضعیف باشد ، با حروف کوچک نمایش می دهند ؛ مثلاً اتصال ستاره – ستاره با Yy و یا اتصال مثلث – زیگزاگ با Dz مشخص می شود ( لازم به ذکر است که حروف معرف اتصال طرف ولتاژ بالا یا فشار قوی ، در ابتدا ، و حروف معرف اتصال طرف ولتاژ پایین ، بعد از آن قرار می گیرد ) . حال اگر در طرف ستاره یا زیگزاگ ، مرکز ستاره یا زیگزاگ ، زمین شده باشد ، متناسب با اینکه اتصال مربوطه در طرف ولتاژ بالا یا پایین باشد ، به ترتیب از حروف N یا n استفاده می شود ؛ مثلاً Yzn یعنی اتصال ستاره – زیگزاگ که مرکز زیگزاگ ، زمین شده است و اتصال ستاره در طرف ولتاژ بالا ، و زیگزاگ در طرف ولتاژ پایین است .

بعلاوه در ترانسفورماتورها ، هر فاز اولیه با فاز مشابه اش در ثانویه ، اختلاف فاز مشخصی دارد که جزء خصوصیات آن ترانسفورماتور به شمار می آید ؛ مثلاً ممکن است این زاویه 0، 30 ، 150 ، 180 و ... باشد . برای آنکه زاویۀ مذکور ، اختلاف فاز را برای هر ترانسفورماتور مشخص نمایند به صورت مضربی از عدد 30 تبدیل می کنند و مضرب مشخص شده را در جلوی حروف معرف اتصالات طرفین ترانسفورماتور می آورند . مثلاً مشخصه YNd11 بیانگر اتصال اولیه ستاره با مرکز ستاره زمین شده و ثانویه ، مثلث است که اختلاف زاویه بین اولیه و ثانویه برابر 330 می باشد . به این عدد گروه ترانسفورماتور می گویند .

به طور کلی مطابق استاندارد IEC76-4 ، نوع اتصالات ترانسفورماتورها می تواند مطابق یکی از اعداد 11،10،8،7،6،5،4،2،1،0 باشد . اصولاً اتصالات ترانسفورماتورها به چهار دستۀ مجزا تقسیم می شوند که عبارتند از :

 1. دستۀ یک : به ترانسفورماتورهایی گفته می شود که دارای گروه 0،4 یا 8 هستند .
 2. دستۀ دوم : به ترانسفورماتورهایی گفته می شود که دارای گروه 2،6 یا 10 هستند .
 3. دستۀ سوم : به ترانسفورماتورهایی گفته می شود که دارای گروه 1 یا 5 هستند .
 4. دستۀ چهارم : به ترانسفورماتورهایی گفته می شود که دارای گروه 7 یا 11 هستند .

اما دو موضوع مهم در گروه و اتصال ترانسفورماتورها ، تعیین گروه آنها با توجه به نوع اتصال ، و یا یافتن نوع اتصال سیم پیچ ها با توجه به دانستن گروه ترانسفورماتور می باشد .

 

الف ) تعیین گروه ترانسفورماتور با توجه به معلوم بودن اتصالات سیم پیچ ها

این موضوع را با شرح یک مثال بیان می کنیم . فرض کنید که اتصالات سیم پیچ های ترانسفورماتور ، به صورت ستاره – مثلث و مطابق با شکل زیر باشد . ابتدا بر روی این اتصالات ، سرهای ورودی و خروجی سیم پیچ ها با U,V,W (برای سیم پیچ اولیه) و u,v,w (برای سیم پیچ ثانویه) مشخص می شوند . سپس بردار نیروی محرکه تمام سیم پیچ ها را از انتهای هر فاز به سمت ابتدای هر فاز رسم می نماییم . لازم به ذکر است که سر سیم پیچ ها به معنای ابتدای فاز خواهد بود و طبعاً سر دیگر سیم پیچ ها به معنای انتهای فاز می باشد .

 

 

 

برای یافتن گروه ترانسفورماتور ، دو دایره متحدالمرکز با قطرهای متفاوت رسم می کنیم و ساعت های 1 تا 12 را بر روی آن مشخص می سازیم . ابتدا بر روی دایره بزرگتر ، بردارهای ولتاژ سیم پیچ های اولیه رسم می شود . در اینجا با توجه به اتصال اولیه به صورت ستاره ، بردارهای OU ، OV و OW بر روی  ساعت های 12 (یا صفر) ، 4 و 8 رسم می گردد . توجه شود که بین سرهای خروجی ، 4 ساعت یا 120 درجه  اختلاف فاز می باشد . سپس نوبت به ترسیم بردارهای ولتاژ سیم پیچ های ثانویه می رسد . با توجه به اتصال مثلث سیم پیچ های ثانویه ، باید بردار ولتاژ vu در راستای بردار ولتاژ OU اولیه ، بردار ولتاژ wv ثانویه هم راستا با بردار ولتاژ OV اولیه ، و بردار ولتاژ uw ثانویه در راستای بردار ولتاژ OW اولیه رسم گردد . البته بردارهای هم راستا باید به گونه ای رسم شوند که اولاً بین سرهای خروجی ، معادل 4 ساعت اختلاف فاز داشته باشد ، و ثانیاً توالی فاز uvw (در جهت عقربه های ساعت) در ثانویه رعایت شود . حال با توجه به موقعیت ولتاژ u ثانویه که بر روی عدد 1 قرار گرفته است ، در می یابیم که گروه این نوع اتصال ، معادل 1 می باشد . به عبارت دیگر ، بین ولتاژ اولیه و ثانویه ، 30 درجه اختلاف فاز وجود دارد .

 

ب) تعیین اتصال سیم پیچ های ترانسفورماتور با توجه به معلوم بودن گروه آن

مشابه قسمت قبل ، این موضوع را با مثالی بیان می کنیم . فرض کنید که می خواهیم اتصال ترانسفورماتور Yd11 را رسم نماییم . در شکل زیر نحوه یافتن اتصالات یک ترانسفورماتور Yd11 نشان داده شده است .

 

در این روش  بر روی نمودار دایره ای ، و با توجه به اتصال سیم پیچ اولیه ، بردارهای ولتاژ OU ، OV و OW رسم می شود . سپس با توجه به گروه 11 ترانسفورماتور ، بردارهای uv ، vw و wu (با در نظر گرفتن این نکته که سر u روی عدد 11 ، سر v روی عدد 3 ، و سر w بر روی عدد 7 قرار گیرد) رسم    می شود .  پس از رسم نمودار دایره ای ، سیم پیچ اولیه و اتصالات آن رسم می شود و بر روی آن ، بردارهای ولتاژ مشخص می گردد . حال با توجه به مطالب گفته شده ، کافی است که سرهای خروجی را در ثانویه ترانسفورماتور تعیین نماییم . انتخاب سرهای خروجی باید به گونه ای صورت گیرد تا بردارهای ولتاژ سیم پیچ های اولیه و ثانویه با بردارهای ولتاژ اولیه و ثانویه بر روی نمودار ، یکسان باشد . در نهایت باید سرهای همنام u ، v و w ثانویه به هم متصل گردند تا اتصال مثلث کامل گردد که این روند در شکل نشان داده شده است .

 

جریان هجومی (یورشی) در ترانسفورماتورها

 

وقتی یک ترانسفورماتور به شبکه برق متصل می شود ، درست در لحظه وصل بعلت تغییرات شار از ترانسفورماتور ، جریان (مغناطیس کننده) بزرگی می گذرد که این جریان با یک پوش نمایی کاهش می یابد ، به این جریان اصطلاحاً جریان هجومی یا یورشی می گویند .

·    اگر ولتاژ شبکه به صورتV(t)=Vmsin(wt+O0)  باشد ، و ما در لحظه ای کهO=0  است ترانس را به شبکه وصل کنیم ، جریان یورشی حداکثر می شود اما اگر در لحظه ای که برابر با 90 درجه  است به شبکه وصل شویم جریان یورشی  حداقل است .

·    علاوه بر زمان وصل ترانسفورماتور به شبکه ، پس ماند مغناطیسی هسته نیز در جریان یورشی مؤثر است به طوریکه هرچه پسماند هسته بیشتر باشد جریان یورشی بیشتر است .

 

 

 

پس از آنکه روغن مورد بهره برداری قرار می گیرد ، بر حسب نوع روغن و شرایط سرویس ، تغییراتی در آن مشاهده می شود که موجب تقلیل کیفیت و کاهش عمر مفید آن می شود . این تغییرات به سبب ورود ناخالصی ها و آلودگی به روغن و یا تغییرات شیمیایی ناشی از اکسیداسیون می باشد . در اثر اکسیداسیون روغن ، ویسکوزیتۀ آن افزایش یافته ، اسیدیتۀ آن بالا رفته ، رنگ روغن کدر و تیره می شود . اگر نتایج آزمایش های روغن   نیاز به تصفیۀ روغن را اثبات نماید ، باید به منظور جداسازی ناخالصی ها و احیای خواصّ اصلی مورد نیاز روغن ، در مورد تصفیۀ آن اقدام نمود .

روش های مختلفی برای تصفیۀ روغن وجود دارد . این روش ها به دو دستۀ عمدۀ تصفیۀ فیزیکی و تصفیۀ شیمیایی تقسیم بندی می شوند . در روش های تصفیۀ فیزیکی با روش های فیزیکی نظیر عبور روغن از صافی ها یا گرم کردن روغن و غیره ، ناخالصی های روغن را از آن جدا می کنند . در روش های تصفیۀ شیمیایی با افزودن مواد شیمیایی و ترکیب شیمیایی آن ها با روغن ، خواص از دست رفته روغن مجدداً احیا می شود .

 

روش های تصفیۀ فیزیکی

در این قسمت به چهار روش تصفیۀ فیزیکی روغن اشاره می شود :

 1. تصفیه از آب : ساده ترین روش جداسازی آب از روغن این است که روغن را در ظرف بزرگی  می ریزند و در ته ظرف ، دریچه ای تعبیه می کنند . پس از مدتی که روغن در ظرف بماند ، چون آب سنگین تر از روغن است ، در ته ظرف جمع می شود و می توان با باز کردن دریچه ، آب را تخلیه نمود . این روش نیاز به وقت زیادی دارد و دقت آن نیز کم است ؛ زیرا اگر دریچه زود بسته شود آب همچنان در روغن باقی خواهد ماند و اگر دریچه کمی دیر بسته شود ، مقداری از روغن به هدر می رود .

روش دیگر برای این کار ، حرارت دادن روغن است ؛ زیرا درجه حرارت تبخیر آب پایین تر از روغن است و در صورت حرارت دادن روغن ، آب به صورت بخار از روغن خارج می شود . حرارت دادن معمولاً در یک ظرف بسته و در خلاء انجام می گیرد تا سرعت عمل آن بیشتر شود . از پمپ های خلاء نیز برای گرفتن رطوبت روغن استفاده می شود .

 1. روش گریز از مرکز برای جداسازی ناخالصی های جامد : در این روش ، روغن را در ظرف دوّار بزرگی می ریزند و پس از حرارت دادن تا حدّ دمای 15 الی 45 درجۀ سانتیگراد ، آن را به گردش در می آورند . جرم ناخالصی های جامد داخل روغن معمولاً از جرم روغن بیشتر است ؛ از این رو ، در عمل گردش روغن ، ناخالصی های جامد در اطراف جدارۀ خارجی ظرف قرار گرفته و      ته نشین می شوند و روغن خالص در وسط ظرف می ماند . این روش از نظر سرعت عمل و نحوۀ تصفیه مناسب است .
 2. استفاده از فیلترهای کاغذی : با عبور روغن از فیلترهای کاغذی ، ذرّات جامد غوطه ور در روغن نمی توانند از این فیلترها عبور کنند . همچنین مقداری از آب موجود در روغن نیز ، توسط این فیلترها جذب می شود . هرچه منافذ این فیلترها ریزتر باشد ، کیفیت تصفیه بهتر است . برای سرعت عمل در این روش ، معمولاً روغن را با فشار وارد فیلترها می کنند .
 3. گاز زدایی برای جدا کردن گازهای محلول در روغن : با استفاده از تکنیک خلاء ، عمل گاز زدایی روغن و جدا کردن گازهای حل شده در روغن انجام می گیرد . با پودر کردن روغن و پاشیدن آن به داخل محفظۀ خلاء ، علاوه بر گرفتن تمام آب غیر محلول در روغن ، مقدار آب محلول در آن نیز به حدّ ppm 10 کاهش می یابد . همچنین با این عمل ، گازهای حل شده در روغن نیز به 25/0 درصد حجم ، تقلیل می یابد .

 

روش های تصفیۀ شیمیایی

زمانی که با افزایش میزان اکسیداسیون در روغن ، شرایط تشکیل لجن در آن فراهم گردد ، عمل تصفیۀ فیزیکی به تنهایی قادر به جبران و احیای فساد روغن نبوده و از این رو ، تصفیۀ شیمیایی روغن انجام می گیرد . در تصفیۀ شیمیایی ، از فیلترهای فعّال (اکتیو) استفاده شده و با استفاده از عملیات مختلف ، نظیر تصفیه با حلّال ها و تصفیه با اسید سولفوریک ، پالایش انجام می گیرد . تصفیۀ شیمیایی معمولاً با هزینۀ زیادی انجام می شود ؛ از این رو ، فقط برای مصرف کننده های بزرگ ، کارخانه های ترانسفورماتور سازی و مراکز بزرگ تعمیر ترانسفورماتورها مقرون به صرفه می باشد.

عبور روغن از خاک رنگبر (Fullers Earth ) ، یکی از مرسوم ترین روش ها در تصفیۀ شیمیایی  است . در این روش ، خاک رنگبر در یک منبع قرار می گیرد و روغن گرم توسط پمپ ، با فشار زیاد از این خاک عبور داده می شود . با انجام این عمل ، عدد اسیدی روغن کاهش یافته و به حد مجاز خود می رسد . به علاوه دیگر خواص روغن ، از قبیل ضریب تلفات عایقی و مقاومت مخصوص آن نیز بهبود می یابد . مقدار خاک رنگبر مورد نیاز ، به میزان کهنگی روغن بستگی دارد و معمولاً بین یک تا هفت درصد وزن روغن می باشد . اضافه کردن مواد ضد اکسیداسیون در هنگام تصفیه فیزیکی در موقع گردش روغن نیز ، یکی دیگر از روش های تصفیۀ شیمیایی است .


رلۀ بوخ هلتس

 

رلۀ بوخ هلتس یک رلۀ حفاظتی برای دستگاهی است که توسط روغن خنک میشود و یا از روغن به عنوان ایزولاسیون در آن استفاده شده است و دارای ظرف انبساط نیز می باشد . این رله با بوجود آمدن گاز یا هوا در داخل منبع روغن دستگاه و یا پائین رفتن سطح روغن از حد مجاز و یا در اثر جریان پیدا کردن شدید روغن بکار می افتد و سبب به صدا درآوردن سیگنال و دادن علامت می شود و یا اینکه مستقیماً دستگاه خسارت دیده را از برق قطع می کند .

رلۀ بوخ هلتس به قدری دقیق است که به محض اتفاق افتادن کوچکترین خطائی عمل می کند و مانع آن      می شود که دستگاه خسارت زیادی ببیند . اگر از این رله برای ترانسفورماتور روغنی استفاده شود ، خطاهائی که سبب بکار انداختن رلۀ بوخ هلتس می شوند عبارتند از :

 • جرقه بین قسمتهای زیر فشار و هستۀ ترانسفورماتور
 • اتصال زمین
 • اتصال حلقه و کلاف
 • قطع شدن در یک فاز
 • سوختن آهن
 • چکه کردن روغن از ظرف روغن و یا از لوله های ارتباطی.

در خطاهای کوچک ، هوا یا گازهای متصاعد شده از روغن ، وارد لولۀ رابط بین ترانسفورماتور و منبع ذخیرۀ روغن (ظرف انبساط) شده و به داخل رلۀ بوخ هلتس که در یک قسمت از این لوله قرار دارد راه یافته و به طرف فسمت بالای رله که به صورت مخزن گاز درست شده است صعود می کند و در آنجا جمع       می شود .

گازهای راه یافته به داخل رلۀ بوخ هلتس به سطح فوقانی روغن فشار می آورد و باعث پائین آوردن سطح روغن در رلۀ بوخ هلتس میگردد . این فشار به شناور بالائی رله ، منتقل میشود و آن را به طرف پائین میراند . حرکت شناور باعث بستن و یا باز کردن کنتاکتهائی میشود که جهت دادن فرمان در یک محفظۀ جیوه ای تعبیه شده است . در موقعی که خطا به صورت یک اتصالی شدید باشد ، گازهای متصاعد شده در اثر      قوس الکتریکی  به قدری زیاد می گردد که موجب راندن موجی از روغن به داخل ظرف انبساط میشود . اگر سرعت موج روغن از مقدار معینی که قبلاً تنظیم شده است تجاوز کند ، قبل از اینکه گازها به داخل رلۀ بوخ هلتس راه یابند ، دریچه اطمینان رله به کار می افتد و باعث قطع ترانسفورماتور از برق می شود . اگر رلۀ بوخ هلتس دارای دو گوی شناور باشد ، دریچه اطمینان طوری تنظیم می شود که در صورتیکه سرعت حرکت روغن مابین 50 تا 150 سانتیمتر بر ثانیه رسید ، رله قطع کند .

در رله هایی که شامل یک گوی شناور میباشد ، دریچه اطمینان با شناور لحیم شده است و در این رله ها وقتی سرعت روغن به 65 تا 90 سانتیمتر بر ثانیه رسید رله عمل می کند .

  عوامل آلارم رله بوخهلز

1 ) وجود یک نقطه داغ روی هسته آهنی ترانسفورماتور ، به واسطه اشکال در عایق بندی صفحات آهنی و یا اشکال در عایق بندی پیچ های نگه دارنده هسته آهنی .

2) اتصالات معیوب صفحات آهنی

3) کمبود روغن به دلیل نشتی

4)اتصالی در سیم پیچ سوم ترانس ( سیم پیچ قدرت کم )

سیستم های خنک کنندگی در ترانسفورماتور

 

 

v      سیستمONAN   (روغن طبیعی – هوا طبیعی) :

در این سیستم ، هوا به طور طبیعی با سطح خارجی رادیاتورهای در تماس است و رادیاتورها به طور طبیعی با هوا خنک می شوند . همچنین گردش روغن در ترانسفورماتور نیز به طور طبیعی صورت می گیرد ؛ یعنی روغن گرم بالا می رود و روغن سرد ، جای آن را می گیرد .این نوع سیستم خنک کنندگی مختص ترانسفورماتورهای با قدرت کم است ؛ زیرا با افزایش قدرت ترانسفورماتور ، حرارت سیم پیچ ها زیاد می شود و روغن باید با سرعت بیشتری در تماس با هوای بیرون قرار گیرد و عمل خنک کنندگی با سرعت بیشتری انجام شود . از این نوع سیستم برای ترانسفورماتورهای قدرت تا MVA  30  مورد استفاده قرار می گیرد .

 

v      سیستم ONAF (روغن طبیعی – هوا اجباری) :

در این سیتم ، گردش روغن در داخل ترانسفورماتور به طور طبیعی صورت می گیرد ؛ ولی فن های نصب شده روی بدنه رادیاتورها ، سرعت تماس هوای خارج با بدنه رادیاتور را افزایش می دهد . لذا روغن سریعتر خنک می شود و طبعاً می توان توان ترانسفورماتور را بالا برد .

دمیدن هوا توسط فن ها می تواند به طور مداوم یا با فاصله تناوبی انجام شود ؛ بدین صورت که عملکرد فن می تواند تابعی از درجه حرارت روغن داخل ترانسفورماتور باشد و هنگامی که دمای روغن از حد معینی افزایش یافت ، فن ها به طور خودکار وارد مدار می شوند . البته هنگامی که درجه حرارت محیط خیلی بالا باشد ، ترانسفورماتور می تواند بدون سیستم فن و با خنک شدن طبیعی ، تقریباً تا دو سوم  توان نامی خود کار کند و در صورتی که بخواهیم با توان نامی کار کند ، باید فن ها شروع به کار کنند .

این نوع سیستم خنک کنندگی به طور وسیعی در ترانسفورماتورهای قدرت با توان بین 30 تا 60 مگا ولت آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

 

v      سیستم OFAF (روغن اجباری – هوا اجباری) :

در این سیستم ، گردش روغن در داخل ترانسفورماتور به کمک فن ، سرعت داده می شود تا انتقال حرارت با سرعت بیشتری انجام گیرد . فن های هوا نیز بدنه رادیاتورها را در تماس بیشتری با هوا قرار می دهند تا روغن را سریعتر خنک کنند . در این سیستم با توجه به سرعت بسیار بالای خنک کنندگی سیم پیچ ها ، می توان قدرت نامی ترانسفورماتور را به مقدار قابل توجهی افزایش داد . لازم به ذکر است که عموماً از این نوع سیستم خنک کنندگی در ترانسفورماتورهای با توان بیش از MVA 60 استفاده می شود

 

v      سیستم OFWF  (روغن اجباری – آب اجباری) :

در این سیستم ، ابتدا روغن توسط پمپ از بالای ترانسفورماتور وارد رادیاتور می شود تا پس از عبور از آن ، از پایین رادیاتور وارد ترانسفورماتور گردد . در رادیاتور ، آب خنک کنندگی هم در توسط پمپ در خلاف مسیر روغن در رادیاتور عبور می کند که باعث کاهش دمای روغن می شود . از این نوع سیستم در ترانسفورماتورهای با توان بیش از MVA 60 مورد استفاده قرار می گیرد .

v      سیستم ODWF (روغن اجباری در سیم پیچ و هسته – آب اجباری) :

در ترانسفورماتورهای با قدرت های بسیار بالا ، به منظور کاهش هرچه بیشتر دمای سیم   پیچ ها و هسته باید روغن را توسط پمپ ها ، با فشار و جهت مناسب از قسمت تحتانی تانک ترانسفورماتور به داخل سیم پیچ ها و هسته هدایت نمود . همچنین مشابه روش قبل ، با استفاده از رادیاتور و چرخش روغن در داخل آن و به واسطه تماس غیر مستقیم با آب خنک کنندگی ، دمای روغن به مقدار مورد نظر کاهش می یابد

 

 

 

مقره ها

انواع مقره


برای جستجو در باره انواع مقره ها از کلمات زیر استفاده کنید .

 

Disc Insulators

Pin Insulators

Post Insulators

Transformer Bushing

                                              

مقره های بشقابی ، به طور اختصار به صورت زیر مشخص می شوند :

 

dxb-c   M&E

 

-          قطر بشقاب بر حسب میلی متر :d [mm]  ،

-          ارتفاع بشقاب بر حسب میلی متر :b [mm]  ،

-          فاصله خزشی بر حسب میلی متر :c [mm]  و

-          مقاومت الکترومکانیکی مقره بر حسب M&E می باشد .

 

به عنوان مثال متداول ترین مقره بشقابی در شبکه توزیع ایران ، به صورت 254x146-280 15000Lb   یعنی مقره بشقابی با قدرت مکانیکی 15 هزار پوندی (معادل 70 کیلو نیوتن) به قطر 254 میلی متر و ارتفاع 146 میلی متر می باشد که فاصله نشتی آن 280 میلی متر است .
+ نوشته شده توسط احمد در سه شنبه سوم مهر 1386 و ساعت 11:42 | آرشیو نظرات
                                              

مقره های بشقابی ، به طور اختصار به صورت زیر مشخص می شوند :

 

dxb-c   M&E

 

-          قطر بشقاب بر حسب میلی متر :d [mm]  ،

-          ارتفاع بشقاب بر حسب میلی متر :b [mm]  ،

-          فاصله خزشی بر حسب میلی متر :c [mm]  و

-          مقاومت الکترومکانیکی مقره بر حسب M&E می باشد .

 

به عنوان مثال متداول ترین مقره بشقابی در شبکه توزیع ایران ، به صورت 254x146-280 15000Lb   یعنی مقره بشقابی با قدرت مکانیکی 15 هزار پوندی (معادل 70 کیلو نیوتن) به قطر 254 میلی متر و ارتفاع 146 میلی متر می باشد که فاصله نشتی آن 280 میلی متر است .

 

 

 

خطوط هوایی توزیع

نکاتی کوتاه پیرامون تعیین مسیر خطوط هوایی توزیع

نکاتی در تعیین مسیر خطوط هوایی توزیع

                                                  

 

نکاتی در تعیین مسیر خطوط هوایی توزیع

 

خطوط هوایی توزیع که انرژی برق را از محل مبدا به محل مصرف انتقال می دهند ، باید از مسیر مناسبی عبور کنند . در واقع ، برای اتصال دو نقطه مسیرهای مختلفی وجود دارد و باید مسیری انتخاب نمود تا نکات زیر تا حد امکان در آن رعایت شده باشد :

 

1-      کوتاهترین طول برای خط انتقال انرژی انتخاب شود ،

2-      از ایجاد زوایای بی مورد دوری شود ،

3-      از مناطق کوهستانی خیلی سخت و دامنه های با شیب تند عبور نشود ،

4-      مناطق شهری و توسعه آنها در نظر گرفته شود ،

5-   در عبور از مناطق نظامی ، میدان های رزمی و یا سایر مناطقی که نیروهای مسلح دولتی مستقیم یا غیر مستقیم در آن فعالیت دارند ، مسایل ایمنی رعایت شود ،

6-   جاده ، راه آهن ، اتوبان ، لولۀ آب ، گاز ، نفت و کلیه موارد از این قبیل با زاویه مناسب (تا حد امکان نزدیک به 90 درجه) قطع شود تا علاوه بر جلوگیری از القای ولتاژ ، از به کار بردن پایۀ بلند دوری شود ،

7-   در صورت موازی بودن خط با جاده ، راه آهن ، راه های اصلی ، اتوبان ها ، لولۀ آب ، نفت ، گاز ، خطوط تلفن و تلگراف ، حریم تأسیسات پست به خط و طول موازی کنترل شود تا القای ولتاژ ، از مقدار مجاز بیشتر نگردد .

8-   دره ها ، رودخانه ها و مسیل ها در نقاط کم عرض و با زاویه مناسب (تا حد امکان نزدیک به 90 درجه) قطع شود تا در اثر سیلاب ها ، خطراتی برای خط وجود نداشته باشد .

9-   به طور معمول ، خطوط هوایی توزیع ، در کنار راه ها و جاده ها احداث می شوند تا علاوه بر سهولت نصب در زمان اجرا ، سرویس و نگه داری و تعمیرات آنها به راحتی انجام پذیرد .

10-   خطوط هوایی توزیع ، بیشتر از نزدیکی محل مصرف و نقاط با احتمال درخواست برق ، عبور می کنند تا به سهولت با نصب پست های توزیع هوایی متقاضیان را تغذیه نمایند .

11-   احتمال توسعه بعدی در مسیر خط وجود دارد ، پس باید طرح هایی را که در آینده (در مسیر) از نظر خطوط و یا پروژه های دیگر ممکن است اجرا شود ، بررسی نمود .

12-   جنس خاک ، نوع زمین ، مقاومت مکانیکی و احتمال رانش زمین مسیر خط بررسی شود .

13-   در مناطق کوهستانی ، به مسألۀ ریزشی بودن کوه ها توجه شود .

14-   مسیر نباید از باتلاق ها ، شالیزارها و مناطق با احتمال آبگرفتگی و مسیل های فصلی عبور کند .

15-   مسیر خط نباید از مناطقی که دارای هوای آلوده بوده و باعث آلودگی زیاد مقره ها می شود ، بگذرد .

16-  برای دوری کردن از وارد کردن خسارت به کشاورزان و منابع طبیعی ، سعی شود با باغات ، جنگل ها و درختان و غیره خط تلاقی کمتری داشته باشد زیرا در حریم درجه یک خط ، باید تمام ساختمان ها تخریب و درختان قطع شود .

 

استفاده با ذکر منبع ودریافت اجازه بلامانع است .

 

 مهار خطوط
 

در خطوط توزیع ، برای پایه های واقع در ابتدا و انتهای خط ، و یا برای پایه های قرار گرفته در زاویه و به منظور خنثی کردن نیروی کششی که از یک طرف به پایه وارد می شود ، از سیم فولادی مهار استفاده      می شود این سیم مهار از یک طرف به سر تیر محکم می شود و از طرف دیگر به میله مهار و صفحه مهار در عمق 2 متری داخل زمین محکم می گردد . برای ایمنی و حفاظت بیشتر ( که اگر احتمالاً سیم مهار در بالا از طریق میلگرد تیر بتنی برق دار گردید ، سیم مهار در نزدیکی زمین برق دار نشود ) ، در وسط سیم مهار از مقره مهار استفاده می شود و سیم های مهار از دو طرف به مقره مهار متصل   می شوند . این مقره به گونه ای است که اگر شکسته شود سیم مهار رها نمی شود و البته باید تحمل نیروی کششی سیم مهار را داشته باشند . این مقره به صورت یک شش وجهی استوانه ای می باشد که دارای دو سوراخ عمود بر هم است . سیم مهار از طرف بالا به سوراخ پایینی وارد و از وجه مقابل به روی همان سیم برگشته و پیچانده می شود تا محکم گردد . سیم مهار طرف پایین نیز به طور مشابه ، روی سوراخ بالایی وارد و خارج می شود . بدین ترتیب ، ضخامت بین دو سوراخ ، سیم های بالایی و پایینی مهار را از هم ایزوله می کند

 

 
       ...

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین می باشد
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211