شنبه, 31 شهریور,1397
Menu

آرشیو اخبار

اخبار و مقالات سایت

(آرشیو ماه فروردین 1394)

1394/01/26 07:34:40
طی ابلاغ احکامی از سوی مهندس سعید بهادیوند چگینی ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ، مهندس مسعود خواجه وند و مهند...
1394/01/24 13:51:36
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین : پاسداشت مقام زن ، گرامیداشت  نیکوئیها و تکریم همه  فضایل است . مهندس ...
1394/01/23 09:34:45
طی ابلاغ حکمی از سوی مهندس سعید بهادیوند چگینی ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ، مهندس اکبر قره داغی به سمت سرپرست مدیرامو...
1394/01/08 10:36:22
جانشین فرماندهی  بسیج کارمندان کشور:              مشارکت در مدیریت ...

طراحی سایت