شنبه, 31 شهریور,1397
Menu

گزارش عملکرد واحدها

اخبار و مقالات سایت


گزارش عملکرد واحدها

در سال جاری  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  18 مقام برتررا  در مسابقات ورزشی کسب کرده است .
1395/12/15 07:59:00
مهرداد سلطانی مسئول ورزشی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اعلام خبر فوق به تشریح فعالیتهای ورزشی پرداخت افزود:کمیته ورزش در سال 95 سال ب...
1394/12/04 16:25:00
محمد برزگر شریفی فرمانده پایگاه بسیج شرکت توزیع برق استان قزوین با اعلام خبر فوق به تشریح اقدامات انجام شده در سال 94 پرداخت و افزود:تاکنون ...
1394/04/13 12:24:05
در راستای کسب آمادگی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با شرایط بحران ، مانور عملیاتی اصلاحات خط فشار متوسط و پست های 20...
1394/04/13 12:24:05
در راستای کسب آمادگی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با شرایط بحران ، مانور عملیاتی اصلاحات خط فشار متوسط و پست های 20...
1393/10/27 12:18:13
 شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین رتبه اول  کاهش پیک  دربخش بهره برداری  را در بین شرکتهای توزیع برق کشور کسب کرد ...

طراحی سایت