دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 30 بهمن 1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 3 از 577، موارد 25 تا 36 از 6922 مورد
تاکستان تاکستان , روستاي خورهشت به سمت کانال جابه جایی شبکه 1397/11/29 09:3011:00
قزوین نظام آباد قبل از پاسگاه , انتهاي محمودآبادبرجاده , cng محودآباد نمونه بر جاده اصلاح شبکه 1397/11/29 09:3011:30
آبیک آبيک مرغداري خروسک-مرغک-ابيک طيور-پرسيت و... احداث شبکه 1397/11/28 11:0012:00
قزوین خيابان توحيد کوچه 16 متري توحيد نصب پایه زیر خطی 1397/11/28 10:0012:00
قزوین روستاهاي چاريس-مشکين آباد-خرمن سوخته-ميانج-زاکان-شرکتهاي آسفالت پزي جاده رامشان-ککجين-بادمجين-اوزون دره تعویض کنسول 1397/11/28 10:0012:00
قزوین نوروزيان حکمت 21و23و19 هرس درخت 1397/11/28 10:0011:00
تاکستان روستاي دولت اباد کوچه مخابرات رفع حریم 1397/11/28 10:0011:00
تاکستان روستاي مايان تعویض تیر شکسته 1397/11/28 10:0011:30
تاکستان تاکستان مسکن هاي مهر وميلاد احداث شبکه 1397/11/28 09:3011:30
قزوین بلوار دريا هرس درخت 1397/11/28 09:0010:00
قزوین قزوين-روستاي اردبيلک نصب پایه 1397/11/28 09:0011:00
قزوین قزوین , ابتداي خيابان پادگان کوچه مه گل احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/11/27 15:0017:00

طراحی سایت