دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 30 بهمن 1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 6 از 577، موارد 61 تا 72 از 6922 مورد
آبیک آبيک , روستاي قاضي کلايه جابه جایی شبکه 1397/11/24 10:0011:00
البرز الوند , بلوار سهروردي روبه روی خیابان ابوریحان اصلاح شبکه 1397/11/24 10:0011:30
قزوین/اقبالیه اقباليه , روستاي مهدي اباد کوچه عدل و کوچه معاد و بخشي از خيابان طاهري رفع حریم 1397/11/24 09:0011:00
قزوین/اقبالیه اقباليه-روستاي مهدي اباد کوچه عدل و کوچه معاد و بخشي از خيابان طاهري رفع حریم 1397/11/24 09:0011:00
قزوین قزوین , خيابان شهيد بابايي کوچه 23 -کتابخانه امام خميني-فرعي تفتان-مدني غربي بوستان يکم حکمت 10و8 سرویس و نظافت پست 1397/11/24 09:0011:00
قزوین خيابان شهيد بابايي کوچه 23 -کتابخانه امام خميني-فرعي تفتان-مدني غربي بوستان يکم حکمت 10و8 سرویس پست 1397/11/24 09:0011:00
بوئین‌زهرا ارداق - روستاي شاهين تپه برکناری کابل خودنگهدار 1397/11/24 09:0010:30
بوئین‌زهرا بويين زهرا - انتهای بلوار امام خمینی خیابان مدرس غربی احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/11/24 09:0010:30
قزوین خيابان بوعلي کوچه شيشه گرها جابجایی پایه و شبکه 1397/11/24 08:3010:30
قزوین ابتداي خيابان مجاهد حدفاصل خيابان کارگر تا تقاطع فلسطين هرس درخت و تعویض فیدر 1397/11/24 08:3009:30
بوئین‌زهرا بويين زهرا - خيابان وليعصر غربي عایق کاری شبکه 1397/11/24 08:0009:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا , خيابان وليعصر غربي عایق بندی شبکه 1397/11/24 08:0009:00

طراحی سایت