دات نت نیوک
یکشنبه، 29 اردیبهشت 1398
Menu

آرشیو خاموشی ها

برای جستجو امور را انتخاب نمایید
برای جستجو محدوده تاریخ را وارد نمایید
برای جستجو آدرس را وارد نمایید
برای جستجو علت خاموشی را وارد نمایید
Command item
  
شهرستان/منطقهآدرسعلت خاموشیتاریخساعت شروعساعت پایان
      
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
تعداد کل صفحات27-موارد11تا20-تعداد کل 269
قزوینقزوين- خ 13آبان-خ 7ديهرس درخت1398/02/0312:0013:00
قزوینقزوين- روستاي اسماعيل آباد-خ شلمچهرفع حریم1398/02/0309:3011:00
قزوینقزوين- بلوار ايران ايران16رفع حریم1398/02/0311:0012:30
آبیکآبيک روستاهاي چناسک شکرناب نوده کياده غريب مزرعه و کهوان و توداران و طيخورو چند مرغداري ...تعویض ریکلوزر معیوب1398/02/0410:0012:00
آوجآوج مابین تونل و روستای یولچیتعویض پایه1398/02/0409:3011:30
بوئین زهراشال - روستاي طزرک خيابان امام خمينيتعویض پایه1398/02/0409:3011:00
بوئین زهرابويين زهرا - جاده چرمسازي نصب سکسیونر گازی1398/02/0412:0013:00
قزوینبلوار سعادت-بلوار سرتک-بلوار خاکي و قسمتي از مدني شرقيبرکناری پایه و جابجایی شبکه1398/02/0409:0011:00
قزوین ميدان مادر کوچه هاي پشت شوراي حل اختلافاصلاح شبکه و جابجایی پایه1398/02/0410:0011:00
محمدیهشريف اباد کوچه اينانلو احداث شبکه کابل خود نگهدار1398/02/0410:0012:00
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
سامانه همراه نمایش خاموشی هاSuperUser Account 01/05/201932/78 MBدانلود

طراحی سایت