دات نت نیوک
یکشنبه، 29 اردیبهشت 1398
Menu

آرشیو خاموشی ها

برای جستجو امور را انتخاب نمایید
برای جستجو محدوده تاریخ را وارد نمایید
برای جستجو آدرس را وارد نمایید
برای جستجو علت خاموشی را وارد نمایید
Command item
  
شهرستان/منطقهآدرسعلت خاموشیتاریخساعت شروعساعت پایان
      
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
تعداد کل صفحات27-موارد41تا50-تعداد کل 269
قزوینقزوين- مينودر خ آبگينه-مجتمع 190واحدي آبگينهاصلاح جعبه تقسیم1398/02/0812:0013:00
قزوینقزوين- مينودر خ آبگينه -مجتمع کنتور سازياصلاح جعبه تقسیم1398/02/0809:0010:00
قزوینقزوين- مينودر ميدان شيشه- فازدوم رانندگان-خ مسلم ابن عقيلاصلاح جعبه تقسیم1398/02/0810:3011:30
بوئین زهراارداق - روستاي نصرت اباد بايهرفع حریم1398/02/0810:0011:30
محمدیهمحمديه منطقه 5 روبروي کوچه27 کوچه هاي لاله وسرو کتابخانه وهنرستان نصب تیر1398/02/0809:0011:00
محمدیهمحمديه منطقه 5 و4 کليه کوچه هاي سرو زوج وفردنصب تیر1398/02/0809:0011:00
قزوینقزوين- مينودر خ آبگينه-مجتمع 190واحدي آبگينهاصلاح جعبه 1398/02/0812:0013:00
قزوینقزوين- مينودر خ آبگينه -مجتمع کنتور سازياصلاح جعبه 1398/02/0809:0010:00
قزوینقزوين- مينودر ميدان شيشه- فازدوم رانندگان-خ مسلم ابن عقيلاصلاح جعبه 1398/02/0810:3011:30
آوجروستاي دشتک - سمت نانوائي اصلاح شبکه سرقتی1398/02/0810:0011:30
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
سامانه همراه نمایش خاموشی هاSuperUser Account 01/05/201932/78 MBدانلود

طراحی سایت