دات نت نیوک
یکشنبه، 29 اردیبهشت 1398
Menu

آرشیو خاموشی ها

برای جستجو امور را انتخاب نمایید
برای جستجو محدوده تاریخ را وارد نمایید
برای جستجو آدرس را وارد نمایید
برای جستجو علت خاموشی را وارد نمایید
Command item
  
شهرستان/منطقهآدرسعلت خاموشیتاریخساعت شروعساعت پایان
      
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
تعداد کل صفحات27-موارد51تا60-تعداد کل 269
آوجروستاي کله سر تعویض سیم با کابل1398/02/0811:0012:30
قزوین / اقبالیهاقباليه -بخشي از خيابان فرزانگان (مجموعه صافکارها و نقاش ها)سرویس پست1398/02/0809:0011:00
البرزالبرز بلوار خليج فارس فرعي به طرف انبار خاک کاشي الوندجابه جایی شبکه1398/02/0810:3012:30
تاکستانتاکستان بلوار المهدي اصلاح ات شبکه1398/02/0809:3010:30
تاکستانتاکستان سيد جمال الدين به سمت فضاي سبز اصلاح ارتباط1398/02/0811:3013:00
تاکستانروستاي انداق جنب رودخانه اصلاح کجی تیر1398/02/0809:3010:30
تاکستانروستاي سنستق عليا به سمت مسجد اصلاح کجی تیر1398/02/0812:0013:00
قزوینخيابان تهران قديم کوچه هدايت فرتقویت شبکه فشار ضعیف1398/02/0810:0011:30
آبیکآبيک , خيابان شهرداري و خیابانمحمد دوست تعدیل بار1398/02/0909:3011:00
آبیکآبيک , روستاي آقچريرفع حریم1398/02/0910:0011:00
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
سامانه همراه نمایش خاموشی هاSuperUser Account 01/05/201932/78 MBدانلود

طراحی سایت