دات نت نیوک
یکشنبه، 29 اردیبهشت 1398
Menu

آرشیو خاموشی ها

برای جستجو امور را انتخاب نمایید
برای جستجو محدوده تاریخ را وارد نمایید
برای جستجو آدرس را وارد نمایید
برای جستجو علت خاموشی را وارد نمایید
Command item
  
شهرستان/منطقهآدرسعلت خاموشیتاریخساعت شروعساعت پایان
      
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
تعداد کل صفحات27-موارد71تا80-تعداد کل 269
تاکستان تاکستان روستاي پناه اباد سمت کوچه نبوت اصلاح شبکه فشار ضعیف1398/02/1010:0011:30
تاکستانتاکستان روبروي فرعي محمودآبادنصب ترانسفورماتور1398/02/1010:0011:00
قزوینبلوار آيت اله خامنه اي پشت هتل داريوش تقویت شبکه فشار ضعیف1398/02/1009:0010:30
قزوینخيابان تهران قديم کوچه هدايت فر تقویت شبکه فشار ضعیف هوایی1398/02/1010:0011:30
محمدیهمحمديه منطقه يک گلسار يکم وکوچه هاي شقايق فرد وزوج وبازارچه نصب ترانسفورماتور1398/02/1009:0011:00
قزوینقزوين-خ تعليم-روبروي کتابخانه انديشههرس درخت1398/02/1009:0010:00
قزوینقزوين-خ جانبازان-کوچه وحدت-کوچه ايثار 6هرس درخت1398/02/1010:2011:20
قزوینقزوين-خ جانبازان-خ لالههرس درخت1398/02/1011:3012:30
قزوینبلوار پرستار کوچه 25 و27-قسمتي از کوچه 23 بلوار پرستار-فرعي تفتان و زاگرسسرویس پست و تنظیم رله1398/02/1009:0010:30
قزوینابتداي خيابان مفتح و اطراف آتش نشاني ابتداي خيابان مفتحرفع حریم1398/02/1010:0012:00
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
سامانه همراه نمایش خاموشی هاSuperUser Account 01/05/201932/78 MBدانلود

طراحی سایت