دات نت نیوک
چهارشنبه، 29 خرداد 1398
Menu

بیانیه سطح خدمت

بیانیه سطح خدمت

در تارنمای شرکت توزیع برق استان قزوین خدمات در انواع و به شرح زیر ارائه می گردد:
 
خدمات اطلاع رسانی:
مناقصه ها/ مزایده های صنعت برق
اطلاعات مورد نیاز مشتریان برق برای مدیریت مصرف
ارائه خدمات به کارکنان و کاربران 
تعرفه های برق در سال های گوناکون
قوانین و مقررات
اخبار و اطلاعیه ها
خدمات الکترونیکی (غیرحضوری)
 
خدمات تعاملی :
خدمات مرتبط با متقاضیان و مشترکین مانند درخواست انشعاب و ...
گزارشهای مردمی
رسیدگی به شکایات
انتقاد از مدیران (ویژه کارکنان)
نظر سنجی
 
خدمات تراکنشی:
خدمات مرتبط با مشاهده و پرداخت صورتحساب برق مصرفی
 
مسئولیت ارائه خدمت :
فراهم ساختن بستر لازم برای ارائه ، تضمین ، پایداری و رفع اشکالات اعلام شده در مورد خدمات ارائه شده به عهده دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت توزیع برق استان قزوین می باشد.
 
مسئولیت کاربران :
بهره برداری و اعلام مشکلات استفاده از خدمت به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت توزیع برق استان )قزوین admin @qazvin-ed.co.ir  می باشد.
 
درخواست خدمت :
از طریق ارسال نامه به مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطاتadmin @qazvin-ed.co.ir   شرکت توزیع برق استان قزوین می باشد.
 
دسترس پذیری :
این خدمات همواره دردسترس می باشند وموارداحتمالی خروج از دسترس،ازطریق تارنما اطلاع رسانی می گردد.
 
نگهداری و تغییرات خدمت :
در صورت نیاز به انجام عملیات تغییر و نگهداری که منجر به عدم دسترسی به خدمت در ساعات مورد نیاز خواهد شد ارائه کننده خدمت مراتب را از قبل با بهره بردار هماهنگ خواهد نمود.
 
محرمانگی اطلاعات:
کلیه اطلاعات بهره برداران از این تارنما محرمانه تلقی شده و شرکت توزیع برق استان قزوین در حفظ آن کوشا خواهد بود.

طراحی سایت