پنجشنبه، 8 خرداد 1399
Menu

دفتر آموزش

معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

نام و نام خانوادگی: داوود خدادادی
تحصیلات: فوق لیسانس توسعه منابع انسانی
تلفن: ۳۳۲۳۹۲۷۷ (۰۲۸)
پست الکترونیک: d.khodadadi@qazvin-ed.co.ir

مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

نظارت بر پیشرفت پروژه های آموزشی، برنامه ریزی های آموزشی، ارزیابی کیفی دوره های آموزشی، برآورد بودجه آموزشی کارکنان و تهیه پیش نویس قراردادهای آموزشی.

دریافت فایل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

طراحی سایت