جمعه، 9 خرداد 1399
Menu

دفتر برنامه ریزی

معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

نام و نام خانوادگی: احسان نوذری
تحصیلات: لیسانس برق قدرت
تلفن: 32895043 (028)
پست الکترونیک: e.nozari@qazvin-ed.co.ir
 

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

کنترل و نظارت بر صحت پیش بینی برنامه ها، تنظیم بودجه سالیانه، نحوه مصرف بودجه، نحوه شناسایی منابع درآمد، نحوه تهیه آمار و اطلاعات از فعالیت های شرکت، انجام مطالعات شبکه جهت پیش بینی پست های 20 کیلو ولت، بررسی های اقتصادی، کیفیت توان برق در شبکه، کاهش تلفات و خاموشی های پیش آمده، بررسی پیشنهادات جهت تامین بودجه و جابجایی اعتبارات ، نظارت و کنترل بر انجام مطالعات شبکه و بار بمنظور پیش بینی و برنامه ریزی 5 ساله و سالیانه (طرح جامع برق رسانی شرکت).

 

دریافت فایل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

طراحی سایت