پنجشنبه، 8 خرداد 1399
Menu

دفتر نظارت بر فروش و وصول

معاونت مالی و اداری

مدیردفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات

نام و نام خانوادگی: سید محمد قافله باشی زرند
تحصیلات: لیسانس آمار
تلفن: ۳۳۲۳۹۸۲۱ (۰۲۸)
پست الکترونیک: m.ghafele bashi@qazvin-ed.co.ir

مدیر دفتر نظارت برفروش و وصول مطالبات

نظارت بر فروش انرژی، وصول مطالبات، گردش کار تشخیص، صورتحسابها و قبوض، انتخاب مشاوران و پیمانکاران و آژانس های خدمات مشترکین، انتخاب شرکت های صادرکننده صورتحسابهای برق و پاسخگویی به مشترکین

دریافت فایل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

طراحی سایت