پنجشنبه، 8 خرداد 1399
Menu

دفتر نظارت بر بهره برداری

معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری

نام و نام خانوادگی: ابراهیم ایران دوست
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرائی
تلفن: ۳۳۲۳۹۸۱۱ (۰۲۸)
پست الکترونیک: e.irandoost@qazvin-ed.co.ir
 

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری

کنترل و نظارت بر تهیه برنامه سرویسهای دوره ای شبکه و پستهای توزیع، نظارت بر تهیه برنامه های تعمیرات پیشگیرانه، همکاری در تهیه مشخصات فنی تجهیزات و لوازم بکار رفته در شبکه، نظارت بر فعالیتها و تعمیرات مرتبط با روشنایی معابر، همکاری در بررسی و تحلیل عیوب پیش آمده در شبکه.

 

دریافت فایل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

طراحی سایت