جمعه، 9 خرداد 1399
Menu

دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

معاونت مالی و اداری

سرپرست دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

نام و نام خانوادگی: شهرام رحمانی
تحصیلات: لیسانس آمار
تلفن: ۳۳۲۴۵۰۸۳ (۰۲۸)
پست الکترونیک: sh.rahmani@qazvin-ed.co.ir
 

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

نظارت بر سیستم های فروش انشعاب، یکسان سازی کمیسیون های مصارف سنگین، سوابق متقاضیان مصارف عمده و انتخاب مشاوران و پیمانکاران و آژانس های خدمات مشترکین و نظارت و کنترل بر نحوه فعالیت مأموران قرائت کنتور.

 

دریافت فایل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

طراحی سایت