translate site

سامانه همراه مشترکین

 

سامانه همراه مشترکین

این نرم افزار این امکان را ایجاد مینماید تا مشترکین با ثبت نام در این سامانه بتوانند تمامی خدمات عمومی مورد نیاز را بدون مراجعه به شرکت توزیع برق قزوین و یا دفاتر خدمات مشترکین و تنها از طریق گوشی تلفن همراه خود در هر زمانی و از هر نقطه ای ، دریافت نمایند. مشترکین می توانند با ثبت شناسه قبض صورتحساب در این نرم افزار ، اطلاعات انشعاب، گزارش و نمودار مصرف انرژی و گزارش پرداخت خود را مشاهده نمایند. سامانه خدمات مشترکین همراه برای دریافت و ارسال اطلاعات از بستر اینترنت استفاده مینماید حجم اطلاعات دریافتی اندک بوده و هزینه بسیار ناچیزی را به مشترک از این محل تحمیل می نماید. در حالتی که نیاز به ارسال و دریافت اطلاعات نباشد سامانه بدون اتصال به اینترنت قابل استفاده میباشد.

  دانلود نرم افزار دریافت فایل آموزشی نرم افزار

 

 
 

طراحی سایت