ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1399
Menu

مدیران

مدیر عامل

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: سعيد بهادیوند چگینی
سمت: مدير عامل
تحصیلات: لیسانس برق قدرت، ارشد صنایع
تلفن: ۳۳۲۳۹۹۹۱ (۰۲۸)
پست الکترونیک: modir@qazvin-ed.co.ir
 
مشاور و جانشین مدیرعامل

مشاور و جانشین مدیرعامل

نام و نام خانوادگی: محمد تقی مرادی عميد آبادی
تحصیلات: ليسانس برق
تلفن: ۳۳۲۳۹۸۰۱-260(۰۲۸)
پست الکترونیک: moradi@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت بهره‌برداری

معاونت بهره‌برداری

نام و نام خانوادگی: یوسف اینانلو
تحصیلات: ليسانس برق
تلفن: ۳۲۲۳۹۸۲۰ (۰۲۸)
پست الکترونیک: inanlo@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت منابع انسانی

معاونت منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: غلامرضا لنکرانی
تحصیلات: فوق ليسانس اقتصاد
تلفن: 33247990 (028)
پست الکترونیک: gh.lankarani@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مهندسی و برنامه ريزی

معاونت مهندسی و برنامه ريزی

نام و نام خانوادگی: مسعود خواجه وند
تحصیلات: فوق لیسانس مکاترونیک
تلفن: 33230540(028)
پست الکترونیک: M.Khajevand@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

 معاونت مالی و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: داود عیوض زاده
تحصیلات: لیسانس حسابداری
تلفن: ۳۳۲۳۹۲۷۴ (۰۲۸)
پست الکترونیک: e.eyvazzadeh@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت خدمات مشترکین

معاونت خدمات مشترکین

نام و نام خانوادگی: سید محمد قافله باشی زرند
تحصیلات: لیسانس آمار
تلفن: ۳۳۲۳۹۲۷۶ (۰۲۸)
پست الکترونیک: m.ghafele bashi@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیریت توزیع برق شهرستان قزوین

نام و نام خانوادگی: احمد احمدی
تحصیلات: فوق لیسانس برق قدرت
تلفن: 33239266 (028)
پست الکترونیک: ahmad.ahmadi@qazvin-ed.co.ir
 
مدیریت برق بویین زهرا

مدیریت برق بویین زهرا

نام و نام خانوادگی: شعبان حسنی
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 34222339 (028)
پست الکترونیک: sh.hasani@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

سرپرست امور برق مینودر

نام و نام خانوادگی: رضا بصیری راد
تحصیلات: کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
تلفن: 33788006 (028)
پست الکترونیک: r.basiri@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیریت برق البرز

نام و نام خانوادگی: حسن دین محمدی
تحصیلات: لیسانس برق قدرت
تلفن: 32895043 (028)
پست الکترونیک: h.dinmohamadi@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیریت برق امور شمال

نام و نام خانوادگی: ابراهیم ایران دوست
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرائی
تلفن: 33239811 (028)
پست الکترونیک: e.irandoost@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیر امور برق شرق قزوین

نام و نام خانوادگی: علی اکبر قره داغی
تحصیلات: لیسانس برق الکترونیک
تلفن: 32572800 (028)
پست الکترونیک: a.gharedaghi@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

سرپرست مدیریت برق آوج

نام و نام خانوادگی: وحیداله مددی
تحصیلات: لیسانس برق قدرت
تلفن: 34623913 (028)
پست الکترونیک: v.madadi@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیر امور برق تاکستان

نام و نام خانوادگی: محمود رحمانی
تحصیلات: مهندسی برق قدرت
تلفن: 33340210 (028)
پست الکترونیک: m.rahmani@qazvin-ed.co.ir
 
 
معاونت مالی و اداری

سرپرست مدیریت برق شهرستان آبیک

نام و نام خانوادگی: علی احمدی
تحصیلات: لیسانس برق
تلفن: 32895043 (028)
پست الکترونیک: a.ahmadi@qazvin-ed.co.ir
 
 
معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

نام و نام خانوادگی: احسان نوذری
تحصیلات: فوق لیسانس برق قدرت
تلفن: 33246335 (028)
پست الکترونیک: e.nozari@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری

نام و نام خانوادگی: علی اکبر غلامی
تحصیلات: لیسانس برق قدرت
تلفن: 35229176 (028)
پست الکترونیک: a.gholami@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

سرپرست دفتر روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: عزیز عباسی
تحصیلات: فوق لیسانس روابط بین الملل
تلفن: ۳۳۲۴۷۹۹۰ (028)
پست الکترونیک: a.abbasi@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیر امور تدارکات

نام و نام خانوادگی: حسین بناگر
تحصیلات: لیسانس حسابداری
تلفن: 33239819 (028)
پست الکترونیک: H.Banagar@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

سرپرست امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق

نام و نام خانوادگی: مجید بی گناه میکال
تحصیلات: فوق لیسانس برق قدرت
تلفن: 33245088 (028)
پست الکترونیک: m.bigonah@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

نام و نام خانوادگی: حمید جمالی
تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی
تلفن: 33245087 (028)
پست الکترونیک: h.jamali@qazvin-ed.co.ir
 

ذيحساب و مدير امور مالی

نام و نام خانوادگی: کیوان جوادی
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت مالی
تلفن: 2239263 (028)
پست الکترونیک: k.javadi@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

سرپرست دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

نام و نام خانوادگی: شهرام رحمانی
تحصیلات: لیسانس آمار
تلفن: 33245083 (028)
پست الکترونیک: sh.rahmani@qazvin-ed.co.ir
 

مدیردفتر هیئت مدیره و مدیرعامل

نام و نام خانوادگی: سعید زرین
تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری
تلفن: 33241833 (028)
پست الکترونیک: s.zarin@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

کارشناس محترم رسیدگی به شکایات

نام و نام خانوادگی: جمال طوفانی
تحصیلات: فوق دیپلم برق
تلفن: 33239813 (028)
پست الکترونیک: J.Toufani@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر بازار برق

نام و نام خانوادگی: آزاده احسان
تحصیلات: فوق لیسانس برق قدرت
تلفن: 33239818 (028)
پست الکترونیک: a.ehsan@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر نظارت و کنترل بر لوازم اندازه گیری

نام و نام خانوادگی: کریم صمدی لیایی
تحصیلات: فوق لیسانس برق قدرت
تلفن: داخلی 218
پست الکترونیک: k.samadi@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شكایات

نام و نام خانوادگی: حسین قاسمی
تحصیلات: فوق لیسانس حقوق خصوصی
تلفن: 33239812 (028)
پست الکترونیک: Ho.ghasemi@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر مدیریت مصرف

نام و نام خانوادگی: لیلا شیرخانلو
تحصیلات: لیسانس برق الکترونیک
تلفن: داخلی 211
پست الکترونیک: l.shirkhanlo@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی: معصومه کاظمی
تحصیلات: لیسانس ریاضی کاربردی در کامپیوتر
تلفن: 33239264 (028)
پست الکترونیک: m.kazemi@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

نام و نام خانوادگی: داود خدادادی
تحصیلات: -
تلفن: داخلی 261
پست الکترونیک: d.khodadadi@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر مهندسی ونظارت

نام و نام خانوادگی: محمد مرشدزاده
تحصیلات: کارشناسی ارشد برق قدرت
تلفن: 33239815 (028)
پست الکترونیک: M.morshedzadeh@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

نام و نام خانوادگی: سیدفخرالدین موسوی
تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی
تلفن: 33239262 (028)
پست الکترونیک: F.Mousavi@qazvin-ed.co.ir
 
معاونت مالی و اداری

سرپرست دفتر کنترل برنامه و پروژه

نام و نام خانوادگی: سعید اثنی عشری
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرائی
تلفن: ۳۳۲۴۶۳۳۵ (۰۲۸)
پست الکترونیک: s.asnaashar@qazvin-ed.co.ir
 
آخرین بروزرسانی: جمعه 10 اردیبهشت 1395

طراحی سایت