شنبه, 06 خرداد,1396
Menu

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

متقاضیان محترم شرکت در مناقصه (مزایده) بایستی ضمن مطالعه دقیق اسناد مناقصه (مزایده) نسبت به تکمیل و ارسال کامل و به موقع اسناد اقدام نمایند. بدیهی است هر گونه اشکال و سوالی در خصوص اسناد مزبور قبل از مهلت قانونی به صورت کتبی به امور تدارکات ارسال و بعد از دریافت پاسخ کتبی با آگاهی کامل در قانون نسبت به تکمیل پاکت پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

مرور رکوردها در که    جستجو     
نوعکدعنوان مناقظه / مزایدهتارخ شروعتاریخ پایانمهلت دریافت اسنادمهلت ارسال پیشنهاداتدانلود فایل
مناقصه96/102خریدترانسفور ماتور کم تلفات(25کاوآ،50 کاوآ،75 کاوآ،100 کاوآ،125 کاوآ،160 کاوآ،200 کاوآ،250 کاوآ،315 کاوآ،630 کاوآ،800 کاوآ،1000 کاوآ،1250 کاوآ،1600 کاوآ)96/02/2596/03/0996/02/3096/03/09teransfor.pdf
مناقصه96/101خرید50دستگاه سکسیونر هوائی 630آمپر 20(kv)قابل قطع زیربار موتوری با قابلیت اتوماسیون شدن درآینده 96/02/1396/02/3096/02/1896/02/30ssnsex.pdf
مناقصه95/127واگذاری تامین نیروی انسانی امورهای شمال ، جنوب ، مینودر به پیمانکار95/12/0295/12/2295/120795/12/19مناقصه تامین نیرو - C.pdf
مناقصه95/126واگذاری تامین نیروی انسانی حوزه ستاد و امور های محمدیه البرز،آبیک به پیمانکار95/12/0295/12/2195/12/0795/12/19مناقصه تامین نیرو - B.pdf
مناقصه95/128واگذاری تامین نیروی انسانی در امور های آوج ،بویین زهرا ،تاکستان به پیمانکار95/12/0295/12/2395/12/0795/1219مناقصه تامین نیرو - A.pdf
مناقصه95/124خرید 10دستگاه ریکلوزر 20کیلولت SF6یا خلاء95/11/2495/12/0995/11/28 RECLOZER.pdf
مناقصه95/124فراخوان شناسایی مشاور جهت واگذاری خدمات مشاوره تهیه طرح جامع شبکه 20 کیلو ولت شهرستان های قزوین ( امور برق مینودر ) و آبیک95/11/2395/12/1495/11/2895/12/14Untitled.pdf
مناقصه95/118برون سپاری عمليات نگهداري و بهره برداري از شبكه توزيع برق و روشنایی معابر و ارائه خدمات به مشتركين و متقاضيان برق در محدوه اداره برق اقبالیه 95/09/2595/10/1195/10/01 eghbalieh95n.pdf
مناقصه95/115تجدید مناقصهعمليات نگهباني ساختمان ستادي و ساختمانهاي امورهاي اجرايي و انبارهاي شركت در سطح استان بصورت شبانه روز 95/091595/09/2995/09/2995/09/29نهایی نگهبانی 95.pdf
مناقصه95/117) قرائت كنتور، توزیع صورتحساب، وصول مطالبات شهری وروستایی و قطع ووصل انشعابات امور های آبیک ، البرز ، محمدیه ،بویین زهرا ، آوج 95/09/0295/09/2095/09/13 Untitled1.pdf
مناقصه95/116) قرائت كنتور، توزیع صورتحساب، وصول مطالبات شهری وروستایی و قطع ووصل انشعابات امورهای قزوین شمال،جنوب،مینودر، وتاکستان 95/09/0295/09/2095/09/13 Untitled2.pdf
مناقصه95/114خرید تیر سیمانی95/08/1595/08/2995/08/1995/08/29Untitled.pdf
مناقصه95/113tتجدید مناقصه عمومی شماره 95/113موضوع واگذاری فعالیتهای مرتبط با سیستم یکپارچه در خصوص فروش انرژی (بیلینگ )95/07/2595/08/0995/07/3095/08/09biltow.zip
مناقصه95/113واگذاری فعالیت های مرتبط با سیستم یکپارچه در خصوص فروش انشعاب و انرژی (بیلینگ)95/06/2995/07/1795/07/1095/07/15billing2.pdf
مناقصه95/112خرید 20دستگاه سکیونر SF6موتوردار95/04/2195/05/0595/04/26 SFSFSF.pdf
صفحه 1 از 15ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها