دوشنبه، 5 خرداد 1399
Menu

پرسشنامه سنجش رضايت ارباب رجوع از خدمات

نظر سنجی

Loading
 • پرسشنامه سنجش رضايت ارباب رجوع از خدمات

 • شهروند گرامي خواهشمند است با اعلام ميزان رضايت خود از هر يك از محورهاي ارائه شده در اين پرسشنامه ما را در ارتقاء سطح رعايت حقوق شهروندي ياري فرماييد.

 • شفافیت فرآیندی

 • خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  1-نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
  2-نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
  3-انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
 • پاسخگویی و مسئولیت پذیری

 • خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  4-پاسخگویی و مسئولیت پذیرینحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
  5-امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
  6-به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
  7-راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها
 • تسلط بر فرآیند

 • خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  8-تسلط بر فرآینددقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
 • زمان فرآیند

 • خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  9-زمان فرآیندتعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
  10-تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
  11-میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
 • نظام مند بودن فرآیند

 • خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  12-نظام مند بودن فرآیندنظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
  13-دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
  14-ارائه اطلاعات تکراری (کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چند باره اطلاعات) به واحدهای مختلف
  15-احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت
 • کلیت فرآیند

 • خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  16-کلیت فرآینداحساس رضایت از کل خدمت دریافت شده
 • دیگر

 • کد امنیتی


آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 30 خرداد 1397

طراحی سایت