دوشنبه، 5 خرداد 1399
Menu

13031465101 پرداخت بدهی پیشین

13031465101 پرداخت بدهی پیشین

شرح خدمت

پرداخت بدهی پیشین

ارائه خدمت

مستندات مورد نیاز

درخواست کتبی مبنی بر ارائه ی صورتحساب در زمان اعلام شده توسط مشترک 

قوانین و مقررات

آیین نامه ی تکمیلی تعرفه های برق

استعلام

ندارد

مدت زمان انجام خدمت

همان روز

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارائه خدمت

رديف امور رئيس اداره خدمات مشترکين مستقيم خدمات مشترکين ايميل
1 قزوين جنوب آقاي مجيد محمودي 33237700 m.mahmudi@qazvin-ed.co.ir
2 قزوين شمال آقاي محمد کرمي 33334588
m.karami@qazvin-ed.co.ir
3 مينودر خانم رسولي 33788011
m.rasuli@qazvin-ed.co.ir
4 البرز-الوند آقاي مجيد اسکندري 32228885
m.eskandari@qazvin-ed.co.ir
5 بوئين زهرا آقاي حميد ابراهيمي 34226545
h.ebrahimi@qazvin-ed.co.ir
6 آبيک آقاي محسن ميرزايي 32891173
m.mirzaee@qazvin-ed.co.ir
7 تاکستان آقاي علي اصغر طاهرخاني 35228201
al.taherkhani@qazvin-ed.co.ir
8 آوج آقاي جلال رحماني 34623910
ja.rahmani@qazvin-ed.co.ir
9 محمديه آقاي علي کرمي 32572983
a.karami@qazvin-ed.co.ir

مراحل گردش کار

  1. مراجعه به پرتال شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
  2. ورود شناسه قبض
  3. دریافت آخرین صورت حساب صادره

 

نوع خدمت

  • خدمت به شهروندان G2C

ساعات ارائه خدمت

زمان ارائه این خدمت در ساعات اداری میباشد.

تعدادبار مراجعه حضوری

نیاز ندارد

نمودار مراحل دریافت خدمت

آخرین بروزرسانی: شنبه 29 دی 1397

طراحی سایت