دوشنبه، 5 خرداد 1399
Menu

13031465106 سوابق پرداخت

13031465106 سوابق پرداخت

شرح خدمت

در صورت نیاز به سوابق پرداخت انشعاب برق در قسمت خدمات صورت حساب / قبض امکان صدور سوابق پرداخت می باشد

ارائه خدمت

مستندات مورد نیاز

درخواست کتبی مبنی بر ارائه ی صورتحساب در زمان اعلام شده توسط مشترک  

قوانین و مقررات

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

استعلام

ندارد

مدت زمان انجام خدمت

همزمان با در خواست

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مراحل گردش کار

1-مراجعه به پرتال شرکت توزیع نیروی برق استان
2-ورود شناسه قبض 
3-کنترل اطلاعا ت نمایش داده شده
4- مشاهده سوابق پرداخت

نوع خدمت

خدمت به شهروندان G2C

ساعات ارائه خدمت

زمان ارائه این خدمت در ساعات اداری میباشد.

تعدادبار مراجعه حضوری

یک روز

نمودار مراحل دریافت خدمت

آخرین بروزرسانی: شنبه 29 دی 1397

طراحی سایت