دوشنبه، 5 خرداد 1399
Menu

13031465100 تسویه حساب

13031465100 تسویه حساب

شرح خدمت

اعلام شماره کارکرد کنتورو تاریخ شماره برداری

ارائه خدمت

مستندات مورد نیاز

درخواست کتبی مشترک و ارائه کارکرد کنتور و تاریخ آن به همراه امضا

 

قوانین و مقررات

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

استعلام

ندارد

پاسخ به سوالات متداول

دستور العمل نحوه قرائت کنتورهای موجود در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

 

1- شناسایی کنتور با توجه به عکس های موجود در سایت.(دانلود تصاویر نحوه قرائت کنتور)

2- ایستادن روبروی کنتور مشترک و نگاه کردن به صفحه نمایش و یا نمراتور کنتور.

3- پارامتر های  صفحه نمایش کنتور دیجیتال هر 5 ثانیه عوض می شود.

4- قرائت کنتور مربوطه با توجه به نوع کنتور و بدون زدن شستی کنتور و با توجه به راهنمای تصویری موجود در سایت (به ترتیب    تعرفه 1: میان باری    تعرفه 2: اوج بار   تعرفه  3: کم باری) .

5-پارامتر های اصلی در روی صفحه نمایش کنتور دیجیتال عبارتند از : ساعت ، تاریخ ، تعرفه فعال ، تعرفه ها ی 1 و 2و 3 میباشد در صورت مغایرت همراه با مستندات و عکس از کنتور ، به امور مربوطه مراجعه گردد.

مدت زمان انجام خدمت

2 روز

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارائه خدمت

رديف امور رئيس اداره خدمات مشترکين مستقيم خدمات مشترکين ايميل
1 قزوين جنوب آقاي مجيد محمودي 33237700 m.mahmudi@qazvin-ed.co.ir
2 قزوين شمال آقاي محمد کرمي 33334588
m.karami@qazvin-ed.co.ir
3 مينودر خانم رسولي 33788011
m.rasuli@qazvin-ed.co.ir
4 البرز-الوند آقاي مجيد اسکندري 32228885
m.eskandari@qazvin-ed.co.ir
5 بوئين زهرا آقاي حميد ابراهيمي 34226545
h.ebrahimi@qazvin-ed.co.ir
6 آبيک آقاي محسن ميرزايي 32891173
m.mirzaee@qazvin-ed.co.ir
7 تاکستان آقاي علي اصغر طاهرخاني 35228201
al.taherkhani@qazvin-ed.co.ir
8 آوج آقاي جلال رحماني 34623910
ja.rahmani@qazvin-ed.co.ir
9 محمديه آقاي علي کرمي 32572983
a.karami@qazvin-ed.co.ir

مراحل گردش کار

1-مراجعه به پرتال شرکت توزیع نیروی برق استان
2- ورود شناسه قبض
3- تصویر درخواست کتبی مشترک و ارائه کارکرد کنتور و تاریخ آن به همراه امضا
3-صدور درخواست ( ورود کارکرد کنتور و تاریخ قرائت )

نوع خدمت

  • خدمت به شهروندان G2C

ساعات ارائه خدمت

زمان ارائه این خدمت در ساعات اداری میباشد.

تعدادبار مراجعه حضوری

یک روز

نمودار مراحل دریافت خدمت

آخرین بروزرسانی: شنبه 29 دی 1397

طراحی سایت