دوشنبه، 5 خرداد 1399
Menu

13031466100 درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب

13031466100 درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب

شرح خدمت

متقاضی می تواند درخواست انصراف خود را قبل از برقراری انشعاب ارائه کند.

ارائه خدمت

مستندات مورد نیاز

 

قوانین و مقررات

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

استعلام

 

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

مدت زمان: 12 روز

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

هزینه: 255.600 ریال

مسئول اصلی ارائه خدمت

رديف امور رئيس اداره خدمات مشترکين مستقيم خدمات مشترکين ايميل
1 قزوين جنوب آقاي مجيد محمودي 33237700 m.mahmudi@qazvin-ed.co.ir
2 قزوين شمال آقاي محمد کرمي 33334588

m.karami@qazvin-ed.co.ir
3 مينودر خانم رسولي 33788011

m.rasuli@qazvin-ed.co.ir
4 البرز-الوند آقاي مجيد اسکندري 32228885

m.eskandari@qazvin-ed.co.ir
5 بوئين زهرا آقاي حميد ابراهيمي 34226545

h.ebrahimi@qazvin-ed.co.ir
6 آبيک آقاي محسن ميرزايي 32891173

m.mirzaee@qazvin-ed.co.ir
7 تاکستان آقاي علي اصغر طاهرخاني 35228201

al.taherkhani@qazvin-ed.co.ir
8 آوج آقاي جلال رحماني 34623910

ja.rahmani@qazvin-ed.co.ir
9 محمديه آقاي علي کرمي 32572983

a.karami@qazvin-ed.co.ir

مراحل گردش کار

ردیف  عنوان مرحله  واحد مسئول انجام دهنده  پست سازمانی انجام دهنده
1 ثبت درخواست و اعلام شماره رهگيري هزینه کارشناسی خدمات  ثبت درخواست در میز خدمت الکترونیک
دفاتر پیشخوان دولت
و واحد فروش امورهای اجرایی
کارشناس فروش انشعاب
2 اخذ تایید وصول از بانک  اداره مالی و اداری  کارشناس مالی
3 ابطال درخواست انشعاب در سیستم اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
4 تهیه مستندات و ارسال به امور مالی اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
5 استرداد وجوه به متقاضی توسط امور مالی و اعلام به خدمات مشترکین اداره حسابداری درآمد و مشترکین کارشناس مالی
6 بايگاني پرونده مشترک اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب

نوع خدمت

  • خدمت به شهروندان G2C

ساعات ارائه خدمت

زمان ارائه این خدمت در ساعات اداری میباشد.

تعدادبار مراجعه حضوری

 
آخرین بروزرسانی: ﺳﻪشنبه 18 دی 1397

طراحی سایت