یکشنبه، 11 خرداد 1399
Menu

13031466102 نصب مجدد انشعاب

شرح خدمت

مشترکین می توانند درخواست مجدد انشعاب آمپری را به شکل غیرحضوری ارائه دهند.

ارائه خدمت

مستندات مورد نیاز

تصویر درخواست کتبی متقاضی به همراه امضا و تاریخ و قبض برق

قوانین و مقررات

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

استعلام

ندارد

مدت زمان انجام خدمت

5 روز

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

هزینه: 255.600 ریال

مراحل گردش کار

ردیف  عنوان مرحله  واحد مسئول انجام دهنده  پست سازمانی انجام دهنده
1 پرداخت بدهي برق مصرفي متقاضی 0
2 ثبت درخواست و اعلام هزینه  ثبت درخواست در میز خدمت الکترونیک
دفاتر پیشخوان دولت
اداره خدمات مشترکین
کارشناس فروش انشعاب
3 دريافت تاييد وصول از بانك اداره حسابداری درآمد و مشترکین کارشناس مالی
4 نصب انشعاب و برداشت کارکرد کنتور اداره خدمات مشترکین پیمانکار نصب و اصلاحات
5 كنترل نهايي و اعمال در سیستم جامع مشترکین اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
6 بايگاني مدارک در پرونده انشعاب اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب

نوع خدمت

  • خدمت به شهروندان G2C

ساعات ارائه خدمت

زمان ارائه این خدمت در ساعات اداری میباشد.

تعدادبار مراجعه حضوری

 
آخرین بروزرسانی: شنبه 22 دی 1397

طراحی سایت