دوشنبه، 5 خرداد 1399
Menu

13031466104 جمع‌آوری دایم انشعاب

شرح خدمت

متقاضی می تواند درخواست جمع آوری دائم انشعاب را بصورت غیر حضوری ارائه دهد.

ارائه خدمت

مستندات مورد نیاز

1-ثبت تقاضای جمع آوری دائم انشعاب و همچنین ثبت شماره حساب یا شماره شبا جهت دریافت هزینه استرداد مبلغ.

2- تسویه حساب برق مصرفی و بدهیهای متفرقه .

3- سوابق و مدارک موجود در سیستم که مشخص مینماید مشترک شامل بندهای ب-ج – د میباشد

(لیست مشترکین بدهکار ، گزارش وصل خودسرانه ولیست مشترکین قطع بالای یکسال)

قوانین و مقررات

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

استعلام

ندارد

مدت زمان انجام خدمت

12-16 روز

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

بدون هزینه میباشد

مراحل گردش کار

ردیف  عنوان مرحله  واحد مسئول انجام دهنده  پست سازمانی انجام دهنده
1 پرداخت بدهي برق مصرفي متقاضی  0
2 پذيرش درخواست ( اخذ مدارک) و کد رهگيري ثبت درخواست در میز خدمت الکترونیک
دفاتر پیشخوان دولت
و واحد فروش امورهای اجرایی
کارشناس فروش انشعاب
3 فرایند تست لوازم اندازه گیری اداره خدمات مشترکین پیمانکار تست لوازم اندازه گیری
4 اقدام فنی و جمع آوری فیزیکی کنتور اداره خدمات مشترکین پیمانکار نصب و اصلاحات
5 محاسبه ارزش انشعاب و تعدیلات مصرفی و ارسال به امور مالی اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
6 اعلام به متقاضی در خصوص تکمیل خدمت و مبلغ قابل استرداد اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
7 استرداد وجه به متقاضی توسط امور مالی و اعلام به خدمات مشترکین اداره حسابداری درآمد و مشترکین کارشناس مالی
8 بايگاني پرونده مشترک اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب

نوع خدمت

  • خدمت به شهروندان G2C

ساعات ارائه خدمت

زمان ارائه این خدمت در ساعات اداری میباشد.

تعدادبار مراجعه حضوری

یک روز

نمودار مراحل دریافت خدمت

آخرین بروزرسانی: شنبه 29 دی 1397

طراحی سایت