دوشنبه، 5 خرداد 1399
Menu

13031466107 تغییر نام

13031466107 تغییر نام

شرح خدمت

"شرح خدمت: مشترکین می توانند درخواست تغییر نام انشعاب آمپری را بصورت غیر حضوری ارائه دهد."

ارائه خدمت

مستندات مورد نیاز

1- مشترکین شهری و روستایی دارای سند مالکیت رسمی انتقال یافته به نام متقاضی و یا بنچاق محضری و در صورت عدم وجود سند رسمی فقط اخذ آخرین قولنامه رسمی دارای کد رهگیری مورد تایید شرکت توزیع برق استان قزوین باشد به اضافه تکمیل فرم تعهدنامه
2- مشترکین روستایی، روستاهای فاقد سند رسمی مالکیت اخذ آخرین قولنامه مورد تایید دهیاری یا شورای اسلامی روستا و فرم تعهدنامه
3- مشترکین تعاونی های مسکن مهر و سایر تعاونی ها داشتن معرفی نامه از تعاونی مربوطه با قید شماره اشتراک برق به اضافه تصویر شناسنامه و کارت ملی ضمناً در مواردی که خرید و فروش از طریق سند رسمی انجام شده باشد بنچاق الزامی است .
4- تسویه حساب آخرین فیش پرداختی انشعاب مورد تقاضا
5- الصاق تصویر کارت ملی ( مالک محل) مورد تقاضا
6- پس از تایید مدارک مثبته ارائه شده توسط شرکت توزیع برق استان قزوین هزینه تغییرنام پرداخت می گردد.
• تبصره: به استناد وکالتنامه ( قبل از تنظیم سند رسمی) تغییرنام امکانپذیر نمی باشد.
• کنتور ملک مورد نظر می بایست بدهی بابت انرژی از قبل نداشته باشد و در غیر اینصورت می بایست اول بدهی را تسویه نماید.

 

قوانین و مقررات

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

استعلام

 

مدت زمان انجام خدمت

 6-10 روز

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

• هزینه تغییرنام تکفاز 109.000 ریال
• هزینه تغییرنام سه فاز غیردیماندی 185.000 ریال

مراحل گردش کار

ردیف  عنوان مرحله  واحد مسئول انجام دهنده  پست سازمانی انجام دهنده
1 پرداخت بدهي برق مصرفي اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
2 پذيرش درخواست ( اخذ مدارك ) و شماره رهگيري  ثبت درخواست در میز خدمت الکترونیک
دفاتر پیشخوان دولت
اداره خدمات مشترکین
کارشناس فروش انشعاب
3 بازديد از محل و انشعاب وفرايند تست لوازم اندازه گیری اداره خدمات مشترکین کارشناس تست لوازم اندازه گیری
4  اعلام هزينه تغيير نام اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
5 دریافت تاييد وصول از بانک اداره حسابداری درآمد و مشترکین کارشناس مالی
6 كنترل نهايي واعمال تغيير نام در بیلینگ اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
7 اعلام انجام تغيير نام اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
8 بايگاني مدارك در پرونده مشترك اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب

نوع خدمت

  • خدمت به شهروندان G2C

ساعات ارائه خدمت

زمان ارائه این خدمت در ساعات اداری میباشد.

تعدادبار مراجعه حضوری

یک روز

نمودار مراحل دریافت خدمت

آخرین بروزرسانی: شنبه 22 دی 1397

طراحی سایت