دوشنبه، 5 خرداد 1399
Menu

13031466109 اصلاح سرویس انشعاب

شرح خدمت

متقاضی می تواند درخواست اصلاح سرویس انشعاب آمپری را بصورت غیر حضوری ارائه دهد.

ارائه خدمت

مستندات مورد نیاز

 

قوانین و مقررات

 

استعلام

 

مدت زمان انجام خدمت

5-8 روز

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

تکفاز: 208.440 ریال

سه فاز:594.000 ریال

مراحل گردش کار

ردیف  عنوان مرحله  واحد مسئول انجام دهنده  پست سازمانی انجام دهنده
1 پرداخت بدهي برق مصرفي متقاضی  0
2 پذيرش درخواست و ارائه كد رهگيري  ثبت درخواست در میز خدمت الکترونیک
اداره خدمات مشترکین
کارشناس فروش انشعاب
3 بررسی و بازدید فنی اداره توسعه و مهندسی مسئول بازدید محل
4 اعلام هزینه خدمت اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
5 دريافت تاييد وصول از بانك اداره حسابداری درآمد و مشترکین کارشناس مالی
6 انجام خدمات اصلاح  سرویس انشعاب  اداره خدمات مشترکین پیمانکار نصب و اصلاحات
7 كنترل نهايي و اعمال در بیلينگ اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
8 بايگاني مدارك در پرونده مشترك اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب

نوع خدمت

  • خدمت به شهروندان G2C

ساعات ارائه خدمت

زمان ارائه این خدمت در ساعات اداری میباشد.

تعدادبار مراجعه حضوری

 
آخرین بروزرسانی: شنبه 22 دی 1397

طراحی سایت