دوشنبه، 5 خرداد 1399
Menu

13031466110 قطع موقت انشعاب

شرح خدمت

در صورت تخریب ساختمان برای ساخت و ساز و یا تعمیرات ساختمان نیاز به قطع موقت کنتورمی باشد

ارائه خدمت

مستندات مورد نیاز

تصویر درخواست کتبی متقاضی به همراه امضا و تاریخ و قبض برق

قوانین و مقررات

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

استعلام

ندارد

مدت زمان انجام خدمت

4 روز

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

211000 ریال

مراحل گردش کار

1-مراجعه به پرتال شرکت توزیع نیروی برق استان
2-ورود شناسه قبض
3-کنترل اطلاعا ت نمایش داده شده
4- اسکن درخواست

نوع خدمت

  • خدمت به شهروندان G2C

ساعات ارائه خدمت

زمان ارائه این خدمت در ساعات اداری میباشد.

تعدادبار مراجعه حضوری

 
آخرین بروزرسانی: شنبه 22 دی 1397

طراحی سایت