یکشنبه، 11 خرداد 1399
Menu

13031466111 وصل مجدد انشعاب

شرح خدمت

در صورت قطع به علت بدهی و پرداخت توسط مشترک انجام شود .

ارائه خدمت

مستندات مورد نیاز

تصویردرخواست کتبی به همراه امضا مشترک ، قبض برق و فیش پرداخت قطع و وصل

قوانین و مقررات

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

استعلام

ندارد

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

2 روز کاری

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

رایگان

مسئول اصلی ارائه خدمت

رديف امور رئيس اداره خدمات مشترکين مستقيم خدمات مشترکين ايميل
1 قزوين جنوب آقاي مجيد محمودي 33237700 m.mahmudi@qazvin-ed.co.ir
2 قزوين شمال آقاي محمد کرمي 33334588

m.karami@qazvin-ed.co.ir
3 مينودر خانم رسولي 33788011

m.rasuli@qazvin-ed.co.ir
4 البرز-الوند آقاي مجيد اسکندري 32228885

m.eskandari@qazvin-ed.co.ir
5 بوئين زهرا آقاي حميد ابراهيمي 34226545

h.ebrahimi@qazvin-ed.co.ir
6 آبيک آقاي محسن ميرزايي 32891173

m.mirzaee@qazvin-ed.co.ir
7 تاکستان آقاي علي اصغر طاهرخاني 35228201

al.taherkhani@qazvin-ed.co.ir
8 آوج آقاي جلال رحماني 34623910

ja.rahmani@qazvin-ed.co.ir
9 محمديه آقاي علي کرمي 32572983

a.karami@qazvin-ed.co.ir

مراحل گردش کار

1-مراجعه به پرتال شرکت توزیع نیروی برق استان
2-ورود شناسه قبض
3-کنترل اطلاعا ت نمایش داده شده
4- اسکن درخواست

نوع خدمت

  • خدمت به شهروندان G2C

ساعات ارائه خدمت

زمان ارائه این خدمت در ساعات اداری میباشد.

تعدادبار مراجعه حضوری

 
آخرین بروزرسانی: ﺳﻪشنبه 18 دی 1397

طراحی سایت