دوشنبه، 5 خرداد 1399
Menu

13031467101 درخواست کاهش آمپراژ

13031467101    درخواست کاهش آمپراژ  

شرح خدمت

متقاضی می تواند درخواست کاهش انشعاب آمپری را بصورت غیر حضوری ارائه دهد.

ارائه خدمت

مستندات مورد نیاز

قوانین و مقررات

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

استعلام

 

پاسخ به سوالات متداول

سوال: آیا حسینه ها مشمول معافیت هزینه های برقراری انشعاب برق می باشند؟
پاسخ : خیر.مشمول معافیت های هزینه های انشعاب نمی باشند.

سوال: اگر پروانه ساختمانی به نام درخواست دهنده انشعاب نباشد تقاضا به نام ایشان انجام می شود؟
پاسخ: خیر می بایست تقاضا به نام صاحب پروانه ساختمان باشد و یا اینکه اسناد مثبته رسمی ارائه دهد که ملک انتقال یافته است در آن صورت امکانپذیر می باشد.

سوال: آیا اجاره نامه می شود برق واحدی را افزایش داد؟
پاسخ: بله با اجاره نامه امکان افزایش انشعاب به نام مالک کنتور می شود و در زمان کاهش قدرت ( اتمام قرارداد اجاره) استردادهزینه به حساب مالک و صاحب امتیاز کنتور واریز می گردد.
سوال:  آیا اگر در منزل مسکونی خود مغازه احداث نمایم اجازه دارم از برق موجود به مغازه هم برق بدهم؟
پاسخ: خیر این اقدام غیرقانونی است و باید برق مغازه از برق منزل جدا شود و چنین موردی در صورت مشاهده باعث جریمه مشترک می شود.

مدت زمان انجام خدمت

مدت زمان: 13-37 روز

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

مسئول اصلی ارائه خدمت

ردیف امور رئیس اداره خدمات مشترکین مستقیم خدمات مشترکین
1 قزوین جنوب آقای مجید محمودی 33237700
2 قزوین شمال آقای محمد کرمی 33334588
3 مینودر خانم رسولی 33788011
4 البرز-الوند آقای مجید اسکندری 32228885
5 بوئین زهرا آقای حمید ابراهیمی 34226545
6 آبیک آقای محسن میرزایی 32891173
7 تاکستان آقای علی اصغر طاهرخانی 35228201
8 آوج آقای جلال رحمانی 34623910
9 محمدیه آقای علی کرمی 32572983

مراحل گردش کار

ردیف  عنوان مرحله  واحد مسئول انجام دهنده  پست سازمانی انجام دهنده
1 ثبت درخواست انشعاب با قدرت جديدو اعلام شماره رهگيري ثبت درخواست در میز خدمت الکترونیک
دفاتر پیشخوان دولت
و واحد فروش امورهای اجرایی
کارشناس فروش انشعاب
2 اعلام زمان بازدید اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
3 بازديد و تهيه طرح  اداره توسعه و مهندسی مسئول بازدید محل
4 اطلاع رساني در خصوص: عدم امكان تغییر در انشعاب اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
5 محاسبه هزینه انشعاب و ایجاد اعلام هزینه و شرایط فنی اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
6 اعلام بدهی/ بستانکاری و شرایط فنی و نحوه پرداخت اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
7 پرداخت/ دریافت مابه التفاوت هزینه انشعاب(وصول از بانک ) اداره حسابداری درآمد و مشترکین کارشناس مالی
8 اطلاع رسانی زمان انجام تغییرات انشعاب   اداره خدمات مشترکین کارشناس لوازم اندازه گیری
9 بازرسی و تغییر انشعاب در محل متقاضی پیمانکار نصب و تعویض مامور نصب و اصلاحات
10 ثبت سيستمي اطلاعات تغییرات انشعاب اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
11 بايگاني پرونده مشترک اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب

نوع خدمت

  • خدمت به شهروندان G2C

ساعات ارائه خدمت

زمان ارائه این خدمت در ساعات اداری میباشد.

تعدادبار مراجعه حضوری

 

نمودار مراحل دریافت خدمت

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 16 دی 1397

طراحی سایت