شماره: 505
1397/04/30
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز دوشنبه 97/05/01
اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز دوشنبه 97/05/01

به اطلاع می رساند  با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق  و مدیریت اضطراری بار ، روز دوشنبه 1 مرداد ماه برق مناطقی از استان  بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد .

                                                                                        روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 

حق انتشار محفوظ است ©