شماره: 506
1397/04/13
قطع برق شنبه 97/4/16
قطع برق شنبه 97/4/16

اطلاعیه قطع برق

به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرماو افزایش مصرف برق ، بشرح جدول ذیل در فایل پیوست امروز شنبه 16 تیر ماه  برق مناطقی از استان قزوین قطع خواهد شد .

حق انتشار محفوظ است ©