شماره: 509
1397/04/19
قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز چهار شنبه 97/04/20
قطع برق (مدیریت اضطراری بار)  روز چهار شنبه 97/04/20

اطلاعیه قطع برق (مدیریت اضطراری بار)  

به اطلاع می رساند با توجه به تداوم گرماو افزایش مصرف برق ، بشرح جدول ذیل در فایل پیوست امروز چهار شنبه 20 تیر ماه  برق مناطقی از استان قزوین قطع خواهد شد .

حق انتشار محفوظ است ©