شماره: 514
1397/04/24
قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز دوشنبه 97/04/25
قطع برق (مدیریت اضطراری بار)  روز دوشنبه 97/04/25

به اطلاع می رساند  با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق  و مدیریت اضطراری بار ، روز دوشنبه 25 تیر ماه برق مناطقی از استان  بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد .

                                                                                        روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین    

 

حق انتشار محفوظ است ©