شماره: 517
1397/04/26
قطع برق (مدیریت اضطراری بار) روز چهار شنبه 97/04/27
قطع برق (مدیریت اضطراری بار)  روز چهار شنبه 97/04/27

به اطلاع می رساند  با توجه به تداوم گرما و افزایش مصرف برق  و مدیریت اضطراری بار ، روز چهارشنبه 27 تیر ماه برق مناطقی از استان  بشرح جدول زیر قطع خواهد شد . شایان ذکر است در صورت صرفه جویی توسط مشترکین محترم از میزان قطعی ها برق به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد .

                                                                                        روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین    

حق انتشار محفوظ است ©